plik foto id: 1400010336

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej jest podmiotem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Opola. Powoływany jest na czas jego kadencji, realizując następujące zadania:

 • nadzór nad prawidłowym zgłaszaniem Projektów,
 • opiniowanie Projektów i odwołań,
 • nadzór nad prawidłowym głosowaniem,
 • nadzór nad realizacją Projektów z poprzedniego roku budżetowego,
 • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej
(stan na dzień 01.05.2023 r.)

 • Alina Pawlicka Przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola – przewodniczący Zespołu;
 • Dorota Piechowicz-Witoń Przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola;
 • Marek Kawa Przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości;
 • Edward Odelga Przedstawiciel Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego;
 • Alicja Solska Przedstawiciel rad dzielnic;
 • Marcin Banaszewski Przedstawiciel rad dzielnic;
 • Monika Jodko Przedstawiciel rad dzielnic;
 • Samanta Stachowicz Przedstawiciel rad dzielnic;
 • Aniela Czarnecka Przedstawiciel rad dzielnic;
 • Sandra Cierniak Lider lokalny wskazany przez Prezydenta Miasta Opola;
 • Anna Tabisz Lider lokalny wskazany przez Prezydenta Miasta Opola;
 • Jacek Kasprzyk Lider lokalny wskazany przez Prezydenta Miasta Opola;
 • Mariola Wełniak Przedstawicielka Samorządu Studenckiego opolskich uczelni;
 • Marian Taborek Przedstawiciel Rady Seniorów w Opolu;
 • Dominik Kaźmierczak Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu;
 • Bartosz Berezowski Mieszkaniec Opola wyłoniony w drodze losowania publicznego;
 • Anna Borychowska-Pluta Mieszkanka Opola wyłoniona w drodze losowania publicznego;
 • Dorota Solecka Mieszkaniec Opola wyłoniony w drodze losowania publicznego;
 • Marek Latawiec Przedstawiciel Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.