plik foto id: 1400000018
plik foto id: 1400022003

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 85 projektów36 ogólnomiejskich i 49 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 27% zgłoszonych projektów.

W głosowaniu wzięło udział 10 241 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica XII, w skład której wchodzą: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski – prawie 14% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 101 lat.

Pula środków dedykowana VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 950 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 950 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA

Lista Projektów po ocenie merytorycznej

ZOBACZ ZESTAWIENIE

Lista Projektów po ocenie formalnej

ZOBACZ ZESTAWIENIE
plik foto id: 1400000041
plik foto id: 1400000048
plik foto id: 1400000024
plik foto id: 1400000022