Budżet Obywatelski 2019

Zostań członkiem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór na 3 miejsca dla mieszkańców Opola, którzy wejdą w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

CZYM JEST ZESPÓŁ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola jest organem doradczym Prezydenta Miasta Opola.

Do zadań Zespołu należeć będzie m.in.: nadzór nad prawidłowym zgłaszaniem Projektów, opiniowanie Projektów i odwołań, nadzór nad prawidłowym głosowaniem, nadzór nad realizacją Projektów z poprzedniego roku budżetowego, przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

WARUNKI DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego wszystkich pełnoletnich mieszkańców Opola.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Każdego kandydata prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza oraz przesłanie go – po wypełnieniu i podpisaniu – w formie skanu na adres mailowy: bo.opole@um.opole.pl lub osobiste złożenie w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola przy ul. Koraszewskiego 7-9 pok. 3 w Opolu w terminie do 19.04.2019 r.

Losowanie 3 mieszkańców spośród zgłoszonych kandydatów odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 17:00 w sali 203 opolskiego Ratusza.

UWAGA

Praca w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatna. Posiedzenia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Informacja o konsultacjach

W dniu 14 stycznia 2019 roku rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami Opola oraz organizacjami pozarządowymi i Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał:

  1. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola;
  2. w sprawie działania, trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Koncepcją towarzyszącą konsultacjom ww. dokumentów jest utworzenie wzajemnie uzupełniających się narzędzi partycypacji społecznej między innymi poprzez przeniesienie zadań mikro z Budżetu Obywatelskiego do inicjatywy lokalnej. Szczegółowa prezentacja założeń obu dokumentów zostanie przedstawiona podczas debaty publicznej, na którą serdecznie zapraszamy.

Debata Publiczna poświęcona tematom konsultacji odbędzie się 21 stycznia o godzinie 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, przy ulicy Minorytów 4.

Więcej informacji znajdą Państwo po tym linkiem:

https://www.opole.pl/konsultacje-budzetu-obywatelskiego-i-inicjatywy-lokalnej/

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

ZOBACZ ZADANIA
DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

Poniżej przedstawiamy zadania dopuszczone do głosowania.

ZOBACZ ZADANIA
ODRZUCONE

Poniżej przedstawiamy zadania odrzucone.

ZOBACZ ZADANIA
ZGŁOSZONE DO URZĘDU

Poniżej przedstawiamy zadania zgłoszone do urzędu
za pośrednictwem platformy internetowej oraz zadania zgłoszone w wersji papierowej.
Liczba zgłoszonych zadań: 125

Rekordowe 4,3 miliona złotych

ZAGŁOSUJ

OD 1 DO 7 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

HARMONOGRAM

07.05.2018
06.06.2018

składanie
wniosków

06.06.2018
20.08.2018

ocena
zadań

20.08.2018
21.09.2018

odwołania

21.09.2018
01.10.2018

ogłoszenie
zadań

01.10.2018
07.10.2018

głosowanie

07.10.2018
19.10.2018

liczenie
głosów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
do 23.10.2018 r.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE