plik foto id: 1400010336
plik foto id: 1400047618

Lista Projektów
po ocenie formalnej

Szanowni Państwo, została zakończona ocena formalna zgłoszonych projektów.

Do IX edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 99 projektów, w tym: 72 dzielnicowe i 27 ogólnomiejskich
W tym: 84 inwestycyjnych, 15 nieinwestycyjnych.

 Obszary tematyczne złożonych projektów:

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe: 37
Sport, w tym architektura sportowa: 3
Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura: 18
Edukacja i kultura: 14
Oświetlenie i bezpieczeństwo: 5
Tereny zielone i nasadzenia: 5
Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 2
Działania na rzecz seniorów: 1
Komunikacja miejska: 1
Inne: 13

Spośród złożonych projektów, 13 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) i tym samym nie będą dalej procedowane.
Do dalszej oceny zostało skierowanych 86 projektów.

plik foto id: 1400047625
plik foto id: 1400047626
plik foto id: 1400047628
plik foto id: 1400047627