plik foto id: 1400010336

Podział środków

Pula środków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola na 2025 rok wynosi 7 300 000 zł, w tym:

 • projekty ogólnomiejskie – 1 500 000 zł,
 • projekty dzielnicowe – 5 800 000 zł, w podziale na Rejony BO:

Pula środków:

 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) 690 000 zł
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 410 000 zł
 • Rejon III (Chabry) 180 000 zł
 • Rejon IV (Armii Krajowej) 300 000 zł
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) 530 000 zł
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 700 000 zł
 • Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 650 000 zł
 • Rejon VIII (Śródmieście) 330 000 zł
 • Rejon IX (Stare Miasto) 200 000 zł
 • Rejon X (Nadodrze) 150 000 zł
 • Rejon XI (Zaodrze) 240 000 zł
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 790 000 zł
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) 630 000 zł

Koszt projektu nieinwestycyjnego nie może być niższy niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 50 000 zł

plik foto id: 1400125470

MAPA REJONÓW

Na mapie zostały zaprezentowane granice miasta, dzielnice oraz grunty potencjalnie możliwe dla realizacji zadań zgłaszanych w Budżecie Obywatelskim.