plik foto id: 1400010336

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2021 ROK

Pula środków dedykowana w VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 950 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 950 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Wygrane projekty w VII edycji Budżetu Obywatelskiego:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt projektu
Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
Brak zwycięskich projektów.
Zgłoszony projekt nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
38/21 Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie 350 000 266
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
66/21 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP 11 157 000 809
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
94/21 Remont alejek w parku osiedlowym 260 000 412
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
5/21 Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci 20 000 233
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
10/21 Bezpieczna V 330 000 191
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
19/21 Jezioro malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem 540 000 802
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
3/21 Zakątek kulturalno- wypoczynkowy przy SP 26 60 000 205
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
11/21 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu 150 000 291
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
96/21 Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151. 100 000 651
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
95/21 Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja 85 000 226
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
67/21 Zielone płuca Opola 170 000 321
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
15/21 Obserwatorium astronomiczne 80 000 292
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
76/21 Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze 210 000 389
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
93/21 Ukończenie placu zabaw - część parkowa 600 000 295
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
30/21 Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII 530 000 347
OGÓLNOMIEJSKIE 61/21 Kibicuj #wrytmieodry 440 000 1 055

Pula środków rezerwowych:

Po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji na forum posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, wsłuchując się w prezentowane opinie, a także uwzględniając zarówno wyniki głosowania, jak i możliwości finansowe miasta, decyzją Prezydenta Miasta Opola środki rezerwowe powstałe w wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 rok, w wysokości 1 868 000 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:

Nr projektu Tytuł Kwota projektu Liczba głosów Kategoria
46/21 Ścieżki rowerowe 1 000 000 zł 980 OGÓLNOMIEJSKIE
77/21 "Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu 250 000 zł 591 OGÓLNOMIEJSKIE
89/21 Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka 618 000 zł* 580 OGÓLNOMIEJSKIE

*Mając na względzie ustaloną wysokość środków dedykowanych VII edycji Budżetu Obywatelskiego, projekt „Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka” nie może zostać zrealizowany w pełnej wnioskowanej kwocie 1 000 000 zł, zostanie pomniejszony zakres realizacji zadania do kwoty 618 000 zł.