plik foto id: 1400010336

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok

Pula środków dedykowana w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 200 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów ogólnomiejskich wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących, natomiast dla projektów dzielnicowych konieczne było uzyskanie poparcia co najmniej 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie ma być realizowane. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Zwycięskie projekty:

Kategoria Nr projektu Tytuł Szacunkowy koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
77/20 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną 500 000 1277
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
42/20 Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja 290 000 735
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
/Brak złożonych projektów/
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 100 000 1255
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
4/20 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. 150 000 1272
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
69/20 Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola 150 000 514
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
45/20 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej 510 000 1368
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
92/20 Powiększenie kąpieliska Bolko 460 000 1352
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
13/20 Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. 100 000 741
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
76/20 Zielone przystanki w Opolu 50 000 1500
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
/Brak wygranych projektów. Żaden ze zgłoszonych projektów nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia./
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
47/20 Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze 180 000 952
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
96/20 Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów 88 000 697
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
23/20 Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach 200 000 640
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
63/20 Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! 60 000 613
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
22/20 Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice 200 000 566
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
25/20 Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice 120 000 964
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
39/20 Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. 130 000 734
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
6/20 Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych 200 000 561
OGÓLNOMIEJSKIE 78/20 Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) 600 000 3517

Pula środków rezerwowych z Budżetu Obywatelskiego została rozdysponowana

Po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji na forum posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, wsłuchując się w prezentowane opinie, a także uwzględniając zarówno wyniki głosowania, jak i możliwości finansowe miasta, decyzją Prezydenta Miasta Opola środki rezerwowe powstałe w wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok, w wysokości 1 112 000 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:

1 000 000 zł na sfinansowanie projektu:

Kategoria Nr projektu Tytuł Szacunkowy koszt Liczba głosów
OGÓLNOMIEJSKIE 50/20 Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) 1 000 000 zł 2689

112 000 zł na zwiększenie finansowania projektu:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) 82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 100 000 zł
(po dofinansowaniu:
212 000 zł)
1255