plik foto id: 1400010336

Harmonogram prac

plik foto id: 1400125473

Wyszczególnienie:

14.05.2024 – 28.05.2024 – zgłaszanie projektów
29.05.2024 – 22.08.2024 – ocena projektów
23.08.2024 – 02.09.2024 – odwołania
16.09.2024 – 18.09.2024 – publikacja listy projektów do głosowania
19.09.2024 – 08.10.2024 – głosowanie