plik foto id: 1400010336

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2019 rok

Pula środków dedykowana w V edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 4 300 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 100 000 zł, w tym:
    • projekty makro – 1 000 000 zł;
    • projekty mikro  – 100 000 zł;
  • na projekty dzielnicowe – 3 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów dzielnicowych wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie ma być realizowane. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Zwycięskie projekty:

Kategoria Nr projektu Tytuł Szacunkowy koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Stare Miasto, Śródmieście)
39/19 Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową 200 000 707
DZIELNICOWE - REJON I
(Stare Miasto, Śródmieście)
34/19 Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu 200 000 645
DZIELNICOWE - REJON II
(Zakrzów, Chabry, Armii Krajowej)
31/19 Uzupełnienie placu zabaw przy Górce - Osiedle AK 200 000 1126
DZIELNICOWE - REJON III
(Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka)
109/19 Bezpieczne Opole-Zakup sprzętu rat-gaś dla OSP 150 000 865
DZIELNICOWE - REJON III
(Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka)
89/19 Piłka nożna dla każdego 150 000 839
DZIELNICOWE - REJON IV
(Zaodrze, Nadodrze)
11/19 Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze 400 000 668
DZIELNICOWE - REJON V
(Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice)
123/19 Jezioro Malina – wspólny wypoczynek 400 000 1098
DZIELNICOWE - REJON VI
(Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Żerkowice, Chmielowice, Winów)
70/19 Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola 200 000 718
DZIELNICOWE - REJON VII
(Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin)
122/19 Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa 400 000 792
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś)
8/19 Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice- Bierkowice-Półwieś 399 000 755
OGÓLNOMIEJSKIE - MAKRO 71/19 Ścieżki rowerowe w centrum miasta 500 000 1928
OGÓLNOMIEJSKIE - MAKRO 54/19 Bezpieczni mieszkańcy Opolazakup pojazdu dla OSP 950 000 1742
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 114/19 Odkomarzanie metodą ekologiczną 3 200 2734
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 100/19 Zupa dla ubogich 10 000 1628
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 4/19 Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków 10 000 1436
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 25/19 Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne 10 000 1212
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 107/19 Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie" 10 000 1032
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 108/19 Dodatkowa deratyzacja w Opolu 10 000 989
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 77/19 Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem 10 000 979
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 69/19 Piknik Piastowski 10 000 794
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 119/19 Sport integruje 10 000 785
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 35/19 V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u 7 500 661
OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO 24/19 Aqua senior 9 750 637