plik foto id: 1400010336

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Opola

Platforma Internetowa do obsługi Budżetu Obywatelskiego Opola, zwana dalej platformą internetową szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa internautom korzystającym z usług i odwiedzającym strony „Budżetu Obywatelskiego Opola”, wprowadzone zostały w niektórych serwisach systemy rejestracji i logowania.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 1. Dane dotyczące użytkowników platformy internetowej przetwarzane są przez Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1a, będącym w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Zbierane przez platformę Internetową dane osobowe: Budżet Obywatelski - Rola w module
  • Użytkownik zakładający konto: Imię i nazwisko, adres-email, login, hasło
  • wnioskodawcy: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dodatkowe dane podane w treści wniosku
  • osoby popierające projekt: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • osoby głosujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rejon BO, PESEL, numer telefonu
  • opiekun prawny: imię, nazwisko, PESEL
 3. Dane przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu potwierdzenia danych osobowych użytkowników na Platformie Internetowej. Nr IP komputera jest automatycznie zapisywany na serwerze tylko i wyłącznie w celu prowadzenia ewentualnych postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzonych naruszeń w zakresie korzystania z platformy internetowej. Zbiór zgromadzonych przez platformę Internetową danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.
 4. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Platforma Internetowa zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe zgromadzone na Platformie Internetowej nie podlegają sprzedaży ani użyczaniu innym osobom lub instytucjom. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Platforma Internetowa może ujawnić opracowania zbiorcze lub ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

2. Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści platformy internetowej są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
 2. Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Miasta Opola lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Miastem Opole, których materiały zostały zamieszczone na stronie platformy Internetowej.
 3. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Miasta Opola, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody. Herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego, nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Miasta Opola.
 4. Projekt, wdrożenie i utrzymanie Serwisu - D17 Sp. z o. o., wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Zasady korzystania z serwisu

 1. Informacje zamieszczone na platformie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Właściciel platformy Internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4. Odpowiedzialność

Właściciel platformy Internetowej dokłada starań, aby zawarte na stronach platformy Internetowej informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. Właściciel Platformy Internetowej nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

5. Informacje o plikach Cookies.

W czasie odwiedzin stron Platformy Internetowej może się zdarzyć, że na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.

Pytania, komentarze lub uwagi dotyczące Platformy Internetowej prosimy zgłaszać przez formularz: zgłoś uwagi. Podczas zgłoszenia za pośrednictwem formularza konieczne będzie podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres e-mail.