plik foto id: 1400010336

Głosowanie

Kiedy będzie odbywać się głosowanie w Budżecie Obywatelskim w 2024 roku?

Głosowanie odbywa się w terminie 19 września - 8 października 2024 r., w formie elektronicznej poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://bo.opole.pl

Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu, zorganizowanego przez Prezydenta. Osoby obsługujące stanowisko pomocy elektronicznego oddania głosu są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielania pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór projektów.

Kto może głosować na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim?

Głosować może każdy mieszkaniec Opola. Nie trzeba być zameldowanym w Opolu. W przypadku osób w wieku do 18. roku życia potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Na ile projektów można oddać głos?

Każdy głosujący może zagłosować minimum na 1, maksymalnie na 2 projekty, przy czym nie więcej niż na 1 projekt ogólnomiejski oraz 1 projekt dzielnicowy, wybrane spośród wszystkich zgłoszonych projektów.

Projekty dzielnicowe poddawane są głosowaniu w podziale na Rejony BO:

 • Rejon I zawierający jednostki pomocnicze: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle;
 • Rejon II zawierający jednostki pomocnicze : Krzanowice, Wróblin, Zakrzów;
 • Rejon III zawierający jednostkę pomocniczą: Chabry;
 • Rejon IV zawierający jednostkę pomocniczą: Armii Krajowej;
 • Rejon V zawierający jednostki pomocnicze: Gosławice, Malinka;
 • Rejon VI zawierający jednostki pomocnicze: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina;
 • Rejon VII zawierający jednostki pomocnicze: Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska;
 • Rejon VIII zawierający jednostkę pomocniczą: Śródmieście;
 • Rejon IX zawierający jednostkę pomocniczą: Stare Miasto;
 • Rejon X zawierający jednostkę pomocniczą: Nadodrze;
 • Rejon XI zawierający jednostkę pomocniczą: Zaodrze;
 • Rejon XII zawierający jednostki pomocnicze: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski;
 • Rejon XIII zawierający jednostki pomocnicze: Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów.

Jak mogę zagłosować?

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system do głosowania znajdujący się na stronie www.bo.opole.pl

W celu oddania głosu, konieczne jest podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • adres zamieszkania w Opolu
 • nr telefonu komórkowego

W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo należy podać:

 • imię i nazwisko opiekuna prawnego
 • nr PESEL opiekuna prawnego

Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Opola, należy zaznaczyć wybrane projekty, uzupełnić wymagane dane, a także podać numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w systemie do głosowania kodu aktywacyjnego, głos zostanie zapisany.

Przed głosowaniem możesz zapoznać się z instrukcją głosowania.

Gdzie uzyskam pomoc?

Obsługa platformy do głosowania jest bardzo prosta, intuicyjna i możliwa z dowolnego komputera. Tym nie mniej osoby wymagające wsparcia w głosowaniu mogą skorzystać z pomocy naszej infolinii pod numerem telefonu 77 446 15 68 oraz pod adresem mailowym: bo.opole@um.opole.pl

Czy jest określony próg ważności głosowania?

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężą te projekty, które osiągną wymagany próg poparcia oraz największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Na czym polega weryfikacja głosów przez kod SMS?

W Budżecie Obywatelskim Opola, z dużą dbałością podchodzimy do zapewnienia uczciwości procesu głosowania. Z tego powodu każdy głosujący zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Na jeden nr telefonu może zostać wysłanych maksymalnie 5 kodów SMS. Głosujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymania wiadomości SMS.

W jaki sposób zostaną wyłonione zwycięskie projekty?

O tym, które projekty zwyciężą w Budżecie Obywatelskim Opola decydują jego mieszkańcy i ich aktywność w samym głosowaniu. Zwyciężą te projekty, które osiągną wymagany próg poparcia oraz największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii. Tutaj możesz sprawdzić wysokość środków przypisanych dla poszczególnych kategorii i Rejonów BO.

Jeśli po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich Projektów pozostaną niewykorzystane środki z danej kategorii Prezydent tworzy pulę środków rezerwowych. O przeznaczeniu środków z puli rezerwowej decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad Projektami oraz możliwości finansowych budżetu Miasta w danym roku. 

Co się stanie, jeśli dwa projekty otrzymają identyczną liczbę głosów?

Jeżeli w wyniku głosowania kilka Projektów otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała projekty do realizacji, o wyborze projektu do realizacji decyduje Prezydent po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Co się stanie, jeśli wygrają dwa projekty dotyczące tego samego terenu?

Jeżeli w drodze głosowania zostaną wyłonione, jako zwycięskie Projekty realizowane w tej samej lokalizacji, ale wzajemnie wykluczające się, do realizacji przechodzi Projekt, który otrzymał największą liczbę głosów.

Czy można głosować na projekty dzielnicowe tylko ze swojej dzielnicy?

Każdy mieszkaniec Opola może głosować na dowolny projekt dzielnicowy z dowolnej dzielnicy.