plik foto id: 1400010336

Lista Projektów po ocenie merytorycznej

Id nazwa / typ / kategoria / temat ocena formalna ocena merytoryczna szczegóły
1/24 Nowe drogi dla rowerów – ulica Kowalczyków i Strzelecka
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 1 300 000 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
2/24 Rowerowe połączenie Nowej Wsi Królewskiej z Grudzicami
DZIELNICOWE - REJON VII; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 216 174 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
3/24 Upamiętnienie Heleny Lehr - Tablica Pamiątkowa z Biogramem
DZIELNICOWE - REJON IX; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; edukacja i kultura
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 10 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
4/24 Rowerem z Nowej Wsi Królewskiej w kierunku stadionu żużlowego
DZIELNICOWE - REJON VII; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 209 000 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
5/24 Ścieżka rowerowa na niebezpiecznym łuku ul. Rejtana pomiędzy Kamionką Piast, a stadionem żużlowym
DZIELNICOWE - REJON VIII; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 320 000 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
6/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. Jankowskiego.
DZIELNICOWE - REJON III; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 180 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
7/24 Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną
DZIELNICOWE - REJON I; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 650 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
8/24 Wiaty rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; sport, w tym architektura sportowa
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 53 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
9/24 Utwardzenie terenu działki płytami ażurowymi
DZIELNICOWE - REJON IX; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 187 000 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
10/24 Remont części nawierzchni drogi ul. Jaśminów
DZIELNICOWE - REJON III; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 54 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
11/24 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M. Rataja w Opolu
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 800 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
12/24 Wymiana chodnika w ramach dzielnicy Kolonia Gosławicka w Opolu
DZIELNICOWE - REJON VI; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 250 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
13/24 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I TRAS ROLKARSKICH
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 1 300 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
14/24 REMONT ALEJEK W PARKU OSIEDLOWYM
DZIELNICOWE - REJON IV; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 280 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
15/24 Doposażenie parku sensorycznego i strefy rekreacyjnej tężni w stoły do gier
DZIELNICOWE - REJON V; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 42 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
16/24 Posadźmy las kieszonkowy na malince
DZIELNICOWE - REJON V; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny zielone i nasadzenia
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 70 000 zł
Pozytywna Pozytywna szczegóły
17/24 Kładka pieszo-rowerowa na starym moście kolejowym
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 1 300 000 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
18/24 Zagospodarowanie terenu ul. Rybacka - Książąt Opolskich
DZIELNICOWE - REJON IX; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny zielone i nasadzenia
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 98 100 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
19/24 Rower elektryczny dla mieszkańca i turysty
DZIELNICOWE - REJON IX; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; sport, w tym architektura sportowa
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 40 000 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły
20/24 ZAGOSPODAROWANIE TERENU- ZIELEŃ I MINI SIŁOWNIA
DZIELNICOWE - REJON VIII; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 109 343 zł
Pozytywna Negatywna szczegóły