plik foto id: 1400010336

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2016 rok

Pula środków dedykowana w II edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 2 500 000 zł, w tym:

  • na projekty duże – 1 500 000 zł;
  • na projekty małe – 1 000 000 zł.

Zwycięskie projekty:

Kategoria Nr projektu Tytuł Szacunkowy koszt Liczba głosów
Duże 3/16 Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej 560 000 3912
Duże 28/16 Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera 850 000 3878
Małe 31/16 Miejska plaża w centrum nad rzeką Odrą 50 000 2929
Małe 178/16 Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu „U Jasia”. 50 000 2871
Małe 153/16 Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniająca bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku. 50 000 2375
Małe 164/16 Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci. 50 000 1622
Małe 67/16 Fotopułapki – nie dla dzikich wysypisk śmieci. 13 800 1150
Małe 20/16 Park Street Workout. 50 000 1137
Małe 122/16 Szklakiem Historii Grudzic. 50 000 1102
Małe 37/16 Kosze na odchody psów na terenie Opola – parki i skwery. 15 000 1063
Małe 174/16 Ocalmy od zapomnienia cmentarz na ulicy Wrocławskiej w Opolu – wspólne miejskie dziedzictwo. 50 000 986
Małe 77/16 Opolski Ogród Dendrologiczny. 48 000 868
Małe 145/16 Mała infrastruktura rowerowa. 30 000 829
Małe 75/16 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece. 48 000 801
Małe 103/16 Centrum Medytacji i Relaksu. 40 000 787
Małe 5/16 Instalacja kamer monitorujących. 23 000 731
Małe 186/16 Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51. 15 000 707
Małe 24/16 Budowa zadaszonej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej. 50 000 695
Małe 73/16 Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciw-powodziowych. 25 000 647
Małe 182/16 Siłownia parkowa. 40 000 616
Małe 91/16 Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej. 45 000 611
Małe 176/16 Aktywny Senior – rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A. przy Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”. 49 000 606
Małe 148/16 Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko. 30 000 579
Małe 53/16 Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście. 30 000 570
Małe 128/16 W „Młodym ciele zdrowy duch” – zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola. 25 000 560
Małe 19/16 Rekreacyjna altana letnia. 40 000 493
Małe 38/16 Doposażanie miejskich wypożyczalni rowerów w rowery trzykołowe (tzw. riksze) w których można przewozić dzieci. 50 000 441
Małe 185/16 Miejsce X – niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych. 39 000 436
Małe 44/16 Aktywny senior – ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking. 50 000 394