plik foto id: 1400010336

KONTAKT

plik foto id: 1400010343

Centrum Dialogu Obywatelskiego
Urzędu Miasta Opola
ul. Damrota 1
45-064 Opole

tel.: 77-44-61-568
mail: bo.opole@um.opole.pl