plik foto id: 1400010336

Cennik miejski

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta
(stan na maj 2023 r.)

plik foto id: 1400010510

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA     KOSZT/PRZEDZIAŁ
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 160 zł
budowa 1m² chodnika 250 - 400 zł
remont 1m² chodnika   200 - 350 zł
wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową 200 - 350 zł
wykonanie trasy spacerowej 250 - 350 zł/m2
budowa 1 miejsca parkingowego 300 zł/m2
remont 1 miejsca parkingowego 200 - 350 zł/m2
budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem + projekt organizacji ruchu 10 000 zł
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych + oznakowanie 1 000 zł/m2
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych   80 zł/m2
wyznaczenie kontrapasu 80 zł/m2
instalacja ekranu akustycznego 5 500 – 10 000 / m2
ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych 500 zł
odmalowanie pasów 15 - 80 zł/m2
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych   50 000 - 140 000 zł
budowa schodów   1 200 - 1 600 zł/m2
remont schodów 1 000 - 1 200 zł/m2
ustawienie 1 stojaka rowerowego 500 zł
ustawienie 1 stojaka rowerowego stalowego – ocynkowanego dziesięciostanowiskowego 2 000 zł
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 350 - 600 zł/ m2
budowa zatoki dla autobusów miejskich 500 – 1 000 zł/m2
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku   4 797 - 10 846 zł
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 340 zł
instalacja 1 tablicy informacyjnej 60 zł
zakup + montaż znaku drogowego 300 - 625 zł
zakup + montaż lustra drogowego 1 050 - 2 500 zł
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 250 - 1000 zł / mb
plik foto id: 1400010508

ZIELEŃ

  ZIELEŃ     KOSZT/PRZEDZIAŁ
wykonanie nasadzeń:   drzewo iglaste   średni koszt 700 zł brutto z materiałem roślinnym
  drzewo liściaste średni koszt 700 zł brutto z materiałem roślinnym
  krzew liściasty w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym
  krzew iglasty w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym
  klomb   5 szt. /m2 - od 80 zł/m2 9 szt./m2 - od 150 zł/m2
z materiałem roślinnym
  żywopłot     w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym
  pnącza w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym
pielęgnacja drzew (1 szt.) drzewa liściaste bez kosztów podlewania - w przedziale 150 zł - 1000 zł
w zależności od obwodu pnia
pielęgnacja krzewów (1 m²) 50 - 70 zł/ szt.
założenie trawnika z rolki (100 m²)       ok. 120-150 zł /m2
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych (1 m²) 150 - 250 zł/m2 z materiałem roślinnym
założenie łąki kwietnej 150 – 250 zł/m2
wykonanie obsiania trawą (100 m²)   ok. 4,5 zł/m2 na terenie płaskim
koszenie trawy + wywóz (100 m²) od 0,18 - 0,65 zł/m2

OŚWIETLENIE

OŚWIETLENIE KOSZT/PRZEDZIAŁ
ustawienie latarni parkowej 15 000 – 20 000 *)
ustawienie latarni ulicznej 20 000 – 25 000 *)

*) Zależy od możliwości technicznych, długości trasy i lokalizacji sieci przyłączeniowej; budowy szafki zasilająco-sterowniczej;  rodzaju i wysokości słupa; mocy i typu oprawy; ewentualnie rozbudowy sieci istniejącej. Dodatkowo wymagane jest uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji projektowej

plik foto id: 1400010507

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW

  MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW   KOSZT/PRZEDZIAŁ ceny netto
zakup ławki + montaż 2 000 – 4 000 zł
zakup kosza na śmieci + montaż 1 000 – 2 000 zł
zakup kosza na psie odchody + montaż  1 000 – 1 500 zł
zakup 1 stojaka rowerowego + montaż 1 000 – 2 000 zł
nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm 150 - 250 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z żwirku 150 - 250 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) 800 – 1.000 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 220 – 350 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna trawiasta 100 – 250 zł/m²
ogrodzenie panelowe wys. 1mb 250 – 350 zł/mb
orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe 7 000 – 15 000 zł
ławka/prostownik pleców – urządzenie dwustanowiskowe 7 000 – 15 000 zł
biegacz – urządzenie podwójne 7 000 – 15 000 zł
wioślarz – urządzenie podwójne 7 000 – 15 000 zł
wahadło/twister – urządzenie podwójne 7 000 – 15 000 zł
stepper – urządzenie podwójne 7 000 – 15 000 zł
ławka/ prostownik pleców 6 000 – 15 000 zł
orbitrek – urządzenie podwójne 7 000 – 15 000 zł
rower – urządzenie podwójne 7 000 – 15 000 zł
narty biegówki – urządzenie podwójne 8 000 – 15 000 zł
wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 100 000 – 500 000 zł
bujak sprężynowy pojedynczy 3 500 – 7 000 zł
bujak sprężynowy dwuosobowy 5 000 – 10 000 zł
huśtawka podwójna 6 500 – 15 000 zł
urządzenie podwójne (dwustanowiskowe) – masażer pleców siedzący 7 000 – 15 000 zł
urządzenie podwójne koła Tai Chi + koło do ćwiczeń ramion 5 000 – 10 000 zł
budowa placu zabaw   150 000 – 1 500 000 zł
dokumentacja projektowa placu zabaw (PB)   10 000 – 50 000 zł
remont placu zabaw 20 000 – 100 000 zł
plik foto id: 1400010506

ARCHITEKTURA SPORTOWA

  ARCHITEKTURA SPORTOWA     KOSZT/PRZEDZIAŁ
wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (kpl. 5 urządzeń) ok. 62.400 – 93.600 zł wraz  z dokumentacją projektową
budowa boiska wielofunkcyjnego  z nawierzchnią poliuretanową   min. 540 zł za 1 m2
  trawiastą  z nawodnieniem min. 210 zł za 1 m2
Dokumentacja projektowa  cena zależy od wielkości obiektu ok. 15 600 – 21 200 zł
budowa boiska do gry w piłkę nożną   koszty budowy boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji  dla konkretnego projektu
oświetlenie boiska (1 maszt oświetleniowy)   koszty oświetlenia boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji  dla konkretnego projektu
piłkochwyty (wys. 4m)   ok. 1 560 zł za 1 mb
ogrodzenie panelowe boiska (1 m²) ok. 630 za mb
budowa skateparku o powierzchni ok. 180 m2   dokumentacja projektowa  - cena zależy od wielkości obiektu  ok. 10 900-23 400 zł  skatepark  - cena zależy od wybranego wyposażenia min. 204.000 zł
pumptrack – budowa obiektu o dług. 150 mb 405 000,00 zł
wymiana nawierzchni bitumicznej boiska  na nawierzchnię poliuretanową   280 zł – 800 zł/m2
budowa bieżni 280.000 – 400.000 zł
plac street workout - mały (bez ławek, z nawierzchnią żwirowo/piaskową; pow. ok. 50 m² ok. 62.400 zł
  - średni (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/trawiastą; pow. ok. 150m²   ok. 156.000 zł
  - duży (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/piaskową/trawiastą; pow. ok. 500 m² ok. 235.000 zł

 

plik foto id: 1400010505

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO KOSZT / PRZEDZIAŁ
ośmiogodzinny dwuosobowy patrol Straży Miejskiej ok. 530 zł
koszt paliwa w samochodach Straży Miejskiej na dobę 650 zł - 11 samochodów
instalacja jednego punktu monitoringu miejskiego wraz z doprowadzeniem światłowodu, zasilania itp. 45 000 zł - 50 000 zł
utrzymanie jednego punktu monitoringu miejskiego ( miejsce np. na ścianie budynku i energia elektryczna) 60 zł. / 1 m-c
plik foto id: 1400010504

KULTURA

  KULTURA       KOSZT/PRZEDZIAŁ
zakup 50 nowości wydawniczych         książki popularnonaukowe 3250
65,00 za egz.
literatura piękna     2 750 zł
55,00 za egz.
literatura dla dzieci 2 250 zł
45,00 za egz.
multimedia 2 515 zł
50,30 za egz.
audiobooki 1 985 zł
39,70 za egz.
  gry planszowe 5 366 zł.
107,32 za egz.
  komiksy 3 495 zł
69,90 za egz.
zorganizowanie festynu dla  100 – 300 osób 40 000 – 80 000 zł
wynajem sceny, nagłośnienia celem zorganizowania koncertu 20 000 – 80 000 zł