plik foto id: 1400010336

Cennik miejski

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta
(stan na maj 2022 r.)

plik foto id: 1400010510

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA KOSZT / PRZEDZIAŁ
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 100 zł
budowa 1m² chodnika 250 - 350 zł
remont 1m² chodnika 180 - 300 zł
wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową 180 - 300 zł
wykonanie trasy spacerowej 250 - 350 zł/m2
budowa 1 miejsca parkingowego 300 zł/m2
remont 1 miejsca parkingowego 180 - 300 zł/m2
budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem + projekt organizacji ruchu 8 200 zł
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych
+ oznakowanie
1 000 zł/m2
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych 3 630 zł
wyznaczenie kontrapasu 80 zł/m2
instalacja ekranu akustycznego 5 500 – 10 000 / m2
ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych 220 zł
odmalowanie pasów 15 - 80 zł/m2
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 40 000 - 120 000 zł
budowa schodów 1 000 - 1 300 zł/m2
remont schodów 800 - 1 000 zł/m2
ustawienie 1 stojaka rowerowego 250 zł
ustawienie 1 stojaka rowerowego stalowego – ocynkowanego dziesięciostanowiskowego 2 000 zł
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 350 - 600 zł/ m2
budowa zatoki dla autobusów miejskich 4 500 - 5 500 zł/m2
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku 4 797 - 10 846 zł
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 340 zł
instalacja 1 tablicy informacyjnej 60 zł
zakup + montaż znaku drogowego 240 - 310 zł
zakup + montaż lustra drogowego 870 - 1 200 zł
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 610 zł
plik foto id: 1400010508

ZIELEŃ

ZIELEŃ KOSZT/PRZEDZIAŁ
wykonanie nasadzeń: drzewo iglaste średni koszt 600 zł brutto z materiałem roślinnym
wykonanie nasadzeń: drzewo liściaste średni koszt 600 zł brutto z materiałem roślinnym
wykonanie nasadzeń: krzew liściasty w przedziale od 60 - 150 zł z materiałem roślinnym
wykonanie nasadzeń: krzew iglasty w przedziale od 60 - 150 zł z materiałem roślinnym
wykonanie nasadzeń: klomb 5 szt. /m2 - od 70 zł/m2 9 szt./m2 - od 130 zł/m2 z materiałem roślinnym
wykonanie nasadzeń: żywopłot w przedziale od 60 - 150 zł z materiałem roślinnym
wykonanie nasadzeń: pnącza w przedziale od 60 - 150 zł z materiałem roślinnym
pielęgnacja drzew (1 szt.) drzewa liściaste bez kosztów podlewania - w przedziale 70 zł - 1000 zł w zależności od obwodu pnia
pielęgnacja krzewów (1 m²) 30 - 50 zł/ szt.
założenie trawnika z rolki (100 m²) ok. 50 - 100 zł /m2
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych (1 m²) w przedziale od 120 zł/m2 do 200 zł/m2 z materiałem roślinnym
założenie łąki kwietnej 50 – 150 zł/m2
wykonanie obsiania trawą (100 m²) ok. 4,5 zł/m2 na terenie płaskim
koszenie trawy + wywóz (100 m²) od 0,18 - 0,65 zł/m2

OŚWIETLENIE

OŚWIETLENIE KOSZT/PRZEDZIAŁ
ustawienie latarni parkowej 8000 – 15 000 *)
ustawienie latarni ulicznej 10 000 – 25 000 *)

*) Zależy od możliwości technicznych, długości trasy i lokalizacji sieci przyłączeniowej; budowy szafki zasilająco-sterowniczej;  rodzaju i wysokości słupa; mocy i typu oprawy; ewentualnie rozbudowy sieci istniejącej. Dodatkowo wymagane jest uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji projektowej

plik foto id: 1400010507

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW KOSZT/PRZEDZIAŁ ceny netto
zakup ławki + montaż 1 500 – 2 500 zł
zakup kosza na śmieci + montaż 1 000 – 2 000 zł
zakup kosza na psie odchody + montaż 1 000 – 1 500 zł
zakup 1 stojaka rowerowego + montaż 1 000 – 2 000 zł
nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm 150 - 250 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z żwirku 150 - 250 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) 800 – 1.000 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 200 – 300 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna trawiasta 100 – 250 zł/m²
ogrodzenie panelowe wys. 1mb 250 – 350 zł/mb
orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe 5 000 – 12 000 zł
ławka/prostownik pleców – urządzenie dwustanowiskowe 5 000 – 10 000 zł
biegacz – urządzenie podwójne 5 000 – 12 000 zł
wioślarz – urządzenie podwójne 5 000 – 12 000 zł
wahadło/twister – urządzenie podwójne 5 000 – 12 000 zł
stepper – urządzenie podwójne 5 000 – 12 000 zł
ławka/ prostownik pleców 4 000 – 10 000 zł
orbitrek – urządzenie podwójne 5 000 – 12 000 zł
rower – urządzenie podwójne 5 000 – 12 000 zł
narty biegówki – urządzenie podwójne 6 000 – 12 000 zł
wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 30 000 – 500 000 zł
bujak sprężynowy pojedynczy 2 500 – 5 000 zł
bujak sprężynowy dwuosobowy 3 000 – 8 000 zł
huśtawka podwójna 4 500 – 10 000 zł
urządzenie podwójne (dwustanowiskowe) – masażer pleców siedzący 5 000 – 12 000 zł
urządzenie podwójne koła Tai Chi + koło do ćwiczeń ramion 3 000 – 8 000 zł
budowa placu zabaw 50 000 – 1 500 000 zł
dokumentacja projektowa placu zabaw (PB) 5 000 – 50 000 zł
remont placu zabaw 5 000 – 50 000 zł
plik foto id: 1400010506

ARCHITEKTURA SPORTOWA

ARCHITEKTURA SPORTOWA KOSZT/PRZEDZIAŁ
wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (kpl. 5 urządzeń) ok. 52.000 – 78.000 zł wraz z dokumentacją projektową
budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią min. 450 zł za 1 m2 min. 350 zł za 1 m2
  min. 170 zł za 1 m2 min. 130 zł za 1 m2
Dokumentacja projektowa ok. 13.000 – 26.000 zł ok. 10 000 – 20 000 zł
budowa boiska do gry w piłkę nożną koszty budowy boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu
oświetlenie boiska (1 maszt oświetleniowy) koszty oświetlenia boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu
piłkochwyty (wys. 4m) ok. 1 300 zł za 1 mb
ogrodzenie panelowe boiska (1 m²) ok. 520 za mb
budowa skateparku o powierzchni ok. 180 m2 dokumentacja projektowa - cena zależy od wielkości obiektu ok. 9 100-19 500 zł skatepark - cena zależy od wybranego wyposażenia min. 170.000 zł
pumptrack – budowa obiektu o dług. 150 mb 325 000,00 zł
wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową 235 zł – 670 zł/m2
budowa bieżni 235.000 – 340.000 zł
plac street workout - mały (bez ławek, z nawierzchnią żwirowo/piaskową; pow. ok. 50 m² ok. 52.000 zł
  - średni (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/trawiastą; pow. ok. 150m² ok. 130.000 zł
  - duży (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/piaskową/trawiastą; pow. ok. 500 m² ok. 195.000 zł
plik foto id: 1400010505

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO KOSZT / PRZEDZIAŁ
ośmiogodzinny dwuosobowy patrol Straży Miejskiej ok. 472 zł
koszt paliwa w samochodach Straży Miejskiej na dobę 520 zł - 10 samochodów
instalacja jednego punktu monitoringu miejskiego wraz z doprowadzeniem światłowodu, zasilania itp. 45 000 zł - 50 000 zł
utrzymanie jednego punktu monitoringu miejskiego ( miejsce np. na ścianie budynku i energia elektryczna) 60 zł. / 1 m-c
plik foto id: 1400010504

KULTURA

KULTURA   KOSZT/PRZEDZIAŁ
zakup 50 nowości wydawniczych książki popularnonaukowe 2 545 zł 50,90 za egz.
literatura piękna 2 295 zł 45,90 za egz.
literatura dla dzieci 1 995 zł 39,90 za egz.
multimedia 2 515 zł 50,30 za egz.
audiobooki 1 985 zł 39,70 za egz.
  gry planszowe 5 366 zł. 107,32 zł. za egz.
  komiksy 3 495 zł 69,90 zł. za egz.
zorganizowanie festynu dla 100 – 300 osób 40 000 – 80 000 zł
wynajem sceny, nagłośnienia celem zorganizowania koncertu 20 000 – 80 000 zł