plik foto id: 1400010336

Zanim zgłosisz projekt

plik foto id: 1400010548

Kto może zgłosić projekt do BO?

W ramach Budżetu Obywatelskiego Opola każdy mieszkaniec naszego miasta jest uprawniony do zgłoszenia projektu. Nie istnieją ograniczenia wiekowe, czy też obszarowe pod względem dzielnicy zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że osoby poniżej 18 roku życia wymagają zgody opiekuna prawnego.

Zgłoszenie projektu dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną na interaktywnym formularzu wniosku. W tym celu należy zalogować się do platformy elektronicznej utworzonej specjalnie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Opola, pod adresem https://bo.opole.pl.

Nabór wniosków (zgłaszanie projektów) odbywa się w okresie od 14.05.2024 r. do 28.05.2024 r.

Jakie informacje są niezbędne do założenia konta?

 • Imię i nazwisko,
 • Adres-email,
 • Login,
 • Hasło 

UWAGA:
Pod podanymi numerem kontaktowym i adresem e-mail Wnioskodawca powinien być dostępny. Jest to ważne na etapie weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, kiedy może okazać się, że skontaktowanie się z Wnioskodawcą jest konieczne do dokonania rzetelnej oceny złożonego wniosku oraz ewentualnych jego korekt.

Co jest potrzebne do zgłoszenia projektu?

Interaktywny formularz wniosku, służący zgłoszeniu projektu został tak przygotowany, aby każdy mieszkaniec Opola bez trudu poradził sobie z jego wypełnieniem. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowej oceny zgłoszonego projektu. Jeśli pominiesz któreś z pól wymaganych system poinformuje Cię o tym, prosząc o uzupełnienie informacji. Formularz wniosku zawiera pola:

 • Nazwa zgłaszanego projektu
 • Dokładny adres oraz numer działki
 • Kategoria projektu
 • Charakter projektu
 • Temat projektu
 • Zakładany koszt projektu
 • Skrócony opis projektu
 • Szczegółowy opis projektu
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
 • Ogólnodostępność projektu
 • Projekt realizowany na terenie miejskiej placówki oświaty
 • Zgoda innej gminy
 • Dodatkowe załączniki
 • Dane Wnioskodawcy
 • Dane opiekuna prawnego (w przypadku wnioskodawców przed 18 rokiem życia)
 • Potwierdzenie prawdziwości danych oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną

Przeczytaj „Jak zgłosić projekt?”, by zapoznać się ze szczegółowym opisem treści potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularza wniosku.

Pamiętaj o wymaganym poparciu

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, musi zostać poparty przez co najmniej 20 mieszkańców Opola. Poparcie dla swojego projektu zbierasz wyłącznie elektronicznie.

Po złożeniu wniosku, w terminie do 3 dni roboczych, na Twój adres e-mail przyjdzie potwierdzenie wraz z linkiem do opisu złożonego projektu. Prześlij link znajomym i poproś o poparcie Twojego projektu. Każda z osób która zechce poprzeć Twój projekt otrzyma bezpłatny kod SMS, który po wprowadzeniu w rubrykę "KOD SMS" umożliwia akceptację wyrażonego poparcia.

Ważne:

Uprawnionym do wyrażenia poparcia jest każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.

Pomoc na etapie zgłaszania projektu

Aby mieć pewność, że projekt zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie przygotowania warto skonsultować się z pracownikami wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich.

Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Ważne telefony”.  Pod podanymi numerami telefonów uzyskasz potrzebne informacje oraz wsparcie w zgłoszeniu projektu.