plik foto id: 1400010336

Jak uzyskać wymagane poparcie?

plik foto id: 1400010548

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, musi zostać poparty, przez co najmniej 20 mieszkańców Opola. Poparcie dla swojego projektu zbierasz wyłącznie elektronicznie.

Po złożeniu wniosku, w terminie do 3 dni roboczych, na Twój adres e-mail przyjdzie potwierdzenie wraz z linkiem do opisu złożonego projektu. Prześlij link znajomym i poproś o poparcie Twojego projektu. Każda z osób, która zechce poprzeć Twój projekt otrzyma bezpłatny kod SMS, który po wprowadzeniu w rubrykę "KOD SMS" umożliwia akceptację wyrażonego poparcia.

Uprawnionym do wyrażenia poparcia jest każdy mieszkaniec Opola.

Po uzyskaniu wymaganego poparcia (20 mieszkańców Opola), Twój projekt zniknie z listy projektów oczekujących na poparcie i trafi do oceny formalnej.