plik foto id: 1400010336

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2022 ROK

W VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 120 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 84 projekty – 24 ogólnomiejskie i 60 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 26% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12 359 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle – ponad 21% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 98 lat.

Pula środków dedykowana VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 6 400 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 200 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 5 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Zwycięskie projekty w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt projektu Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
94/22 Rewitalizacja podwórka szkolnego przy publicznej szkole podstawowej nr 31 w Opolu 240 000 1 164
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
39/22 Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów 360 000 222
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
103/22 Ogródki dydaktyczne z zieloną strefa relaksu przy PSP nr 11 W Opolu 120 000 501
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
9/22 Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym 270 000 352
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
58/22 Modernizacja boiska sportowego przy publicznej szkole podstawowej nr 15 w Opolu 65 000 308
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
50/22 Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR 46 900 212
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
75/22 Bezpieczna V 240 000 167
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
13/22 Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci 55 000 162
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
67/22 "Jezioro Malina" - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap 630 000 715
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
104/22 Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej 368 000 351
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
23/22 Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci 150 000 224
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
100/22 Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście 310 000 314
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
8/22 Renowacja fontanny dzielnica generalska 180 000 279
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
44/22 Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej 50 000 187
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
1/22 Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych 220 000 617
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
42/22 Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII 700 000 517
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
77/22 Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno – Rekreacyjne w Dzielnicy XIII - etap II 570 000 463
OGÓLNOMIEJSKIE 7/22 Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie 1 000 000 1 408

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Pula środków rezerwowych:

Kategoria Kwota dedykowana Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie 1 200 000 200 000
Projekty dzielnicowe, w tym: 5 200 000  
· REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 620 000 380 000
· REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 360 000 0
· REJON III (Chabry) 160 000 40 000
· REJON IV (Armii Krajowej) 270 000 0
· REJON V (Gosławice, Malinka) 470 000 63 100
· REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 630 000 0
· REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 580 000 62 000
· REJON VIII (Śródmieście) 310 000 0
· REJON IX (Stare Miasto) 180 000 0
· REJON X (Nadodrze ) 130 000 80 000
· REJON XI (Zaodrze) 220 000 0
· REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 700 000 0
· REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 570 000 0
Łącznie 6 400 000 825 100

 

Pula środków rezerwowych z Budżetu Obywatelskiego Opola na 2022 rok została rozdysponowana.

W wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola pozostała kwota 825 100 zł tworząca tzw. pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego, o przeznaczeniu tej kwoty decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Wsłuchując się w prezentowane opinie członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, jak również uwzględniając wyniki głosowania oraz wysokość środków dedykowanych VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, decyzją Prezydenta Miasta Opola, środki rezerwowe w wysokości 825 100 zł przeznaczono na realizację następującego projektu:

Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
22/22 Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu 825 100  891 OGÓLNOMIEJSKIE

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdziecie Państwo w załączeniu: