plik foto id: 1400010336

Realizacja zwycięskich projektów

Kiedy zostaną zrealizowane projekty wybrane w BO?

W roku roku nastepnym. Jednak w sytuacjach szczególnych Prezydent może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji projektu poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ile projektów zostanie zrealizowanych?

Do realizacji typuje się projekty spełniające dwa kryteria:

  • uzyskały największą liczbę głosów (z zachowaniem wymaganego progu poparcia);
  • mieszczą się w kwocie przewidzianej w BO dla danej edycji.

Kto zrealizuje projekty, które uzyskały największą liczbę głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację?

Realizacja projektów wybranych w BO przez mieszkańców Opola powierzona zostanie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Opola lub miejskim jednostkom organizacyjnym, zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Miasta. W ramach realizacji projektów inwestycyjnych zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót. Wszystkie procedury realizowane są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego Prezydent podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola www.opole.pl informację o etapie realizacji Projektów.