plik foto id: 1400010336

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2024 ROK

Pula środków rezerwowych
z Budżetu Obywatelskiego Opola na 2024 rok
została rozdysponowana

W wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola pozostała kwota 1 590 165 tworząca tzw. pulę środków rezerwowych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego, o przeznaczeniu tej kwoty decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Wsłuchując się w prezentowane opinie członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, jak również uwzględniając wyniki głosowania oraz wysokość środków dedykowanych IX edycji Budżetu Obywatelskiego, decyzją Prezydenta Miasta Opola, środki rezerwowe w wysokości 1 590 165 przeznaczono na realizację następujących projektów:  

Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
104/24 Park Nauki i Rekreacji 1 006 036 zł 1779 OGÓLNOMIEJSKIE
Skrócony opis projektu: Remont placu szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu.
Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
14/24 Remont alejek w parku osiedlowym 280 000 zł + 9 129 zł = 289 129 zł 442 Dzielnicowe Rejon IV (Armii Krajowej)
Skrócony opis projektu: Remont alejek w praku osiedlowym na osiedlu im. Armii Krajowej
Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
64/24 Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu 150 000 zł 424 Dzielnicowe Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
Skrócony opis projektu: Budowa placu zabaw przy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Opolu.
Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
42/24 Legalne murale-duma Opola 45 000 zł 402 OGÓLNOMIEJSKIE
Skrócony opis projektu: Stworzenie muralu poświęconego dumie Opola - Opolskiemu Klubowi Sportowemu Odra i pokoleniom jego wybitnych zawodników
Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
31/24 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej Projekt wygrany dofinansowany kwotą z puli rezerwowej w wysokości 100 000  976 Dzielnicowe Rejon XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
Skrócony opis projektu: Budowa chodnika dla pieszych

WYNIKI GŁOSOWANIA

W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2024 ROK

plik foto id: 1400125227

W X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostały zgłoszone 124 projekty. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 73 projekty – 25 ogólnomiejskich i 48 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 25% zgłoszonych projektów.

W głosowaniu wzięło udział 11 454 osoby.

Pula środków dedykowana X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 6 800 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 300 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 5 500 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Zwycięskie projekty w X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
7/24 Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną 650 000 286
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
95/24 Kamionka Silesia 380 000 163
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
61/24 PSP 11 - wymiana pozostałej części ogrodzenia 180 000 432
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
82/24 Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej szkole podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu 280 000 847
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
71/24 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu publicznym nr 4 w Opolu 109 835 243
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
16/24 Posadźmy las kieszonkowy na malince 70 000 240
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
58/24 "Jezioro Malina" Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - ETAp III 660 000 669
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
62/24 Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023) 600 000 461
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
85/24 Plac Marzeń krainy odkrywców 100 000 203
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
30/24 Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w przedszkolu publicznym nr 3 przy ulicy strzelców bytomskich 19 150 000 195
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
Brak zwycięskiego projektu z powodu nieuzyskania wymaganego progu poparcia 150 głosów
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
43/24 Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze 240 000 637
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
37/24 Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski 750 000 640
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
31/24 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Gutenberga i ślicznej 500 000 976
OGÓLNOMIEJSKIE 98/24 Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt 540 000 1892

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Pula środków rezerwowych:

Kategoria Kwota dedykowana Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie 1 300 000 760 000
Projekty dzielnicowe, w tym: 5 500 000 830 165
REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 650 000 0
REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 380 000 0
REJON III (Chabry) 180 000 0
REJON IV (Armii Krajowej) 280 000 0
REJON V (Gosławice, Malinka) 500 000 320 165
REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 660 000 0
REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 600 000 0
REJON VIII (Śródmieście) 320 000 220 000
REJON IX (Stare Miasto) 190 000 40 000
REJON X (Nadodrze ) 150 000 150 000
REJON XI (Zaodrze) 240 000 0
REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 750 000 0
REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 600 000 100 000
Łącznie 6 800 000 1 590 165

Szczegółowe wyniki głosowania

Zadania Ogólnomiejskie

Lp. Głosów Kwota Id Tytuł
1 1 892 540 000 98/24 Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt
2 1 779 1 006 036 104/24 park nauki i rekreacji
3 1 174 1 190 000 35/24 KOMPLEKS SPORTOWY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLU
4 798 1 300 000 13/24 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I TRAS ROLKARSKICH
5 496 1 300 000 86/24 Pierwszy profesjonalny tor rolkarski w Opolu
6 439 1 300 000 73/24 "Boisko dla wszystkich-Inwestycja w aktywność społeczności przez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica"
7 402 45 000 42/24 LEGALNE MURALE - DUMA OPOLA
8 387 800 000 11/24 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M. Rataja w Opolu
9 330 700 000 47/24 Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul. Marka z Jemielnicy w Opolu.
10 285 650 000 68/24 Marchewkowe O!pole - targ produktów lokalnych i ekologicznych, prosto od rolnika/producenta
11 176 100 000 50/24 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
12 171 500 000 60/24 Budowa parkingu z nasadzeniem drzew i krzewów
13 154 150 000 46/24 Mural oczyszczaJĄCy powietrze
14 147 53 000 8/24 Wiaty rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów
15 143 1 300 000 25/24 Chodnik wraz z oświetleniem i ławkami - ul. wspólna
16 114 50 000 40/24 ,,Złota Rączka – Opole bez Barier”
17 91 150 000 70/24 Ozdobienie terenów miejskich kompozycjami kwiatowymi
18 70 250 000 57/24 Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Jaśminów
19 62 25 000 49/24 Kredkowe kolorowe ławki wypoczynkowe
20 41 50 000 92/24 Rozumiem swoje dziecko – cykl konsultacji rodzicielskich
21 35 50 000 80/24 Bezpieczny autobus
22 19 50 000 51/24 Wielokulturowe Opole
23 17 50 000 79/24 Widzę, czuję, reaguję
24 10 50 000 83/24 Kamil Bednarek dla Obywatelskiego Opola
25 4 50 000 100/24 Tacy Sami
razem: 9 236 11 709 036

Zadania Dzielnicowe

Lp. Kategoria Głosów Kwota Id Tytuł
1 DZIELNICOWE - REJON I 286 650 000 7/24 Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną
2 DZIELNICOWE - REJON I 18 650 000 75/24 Remont jezdni ul. Dobrzeńskiej
3 DZIELNICOWE - REJON II 163 380 000 95/24 Kamionka Silesia
4 DZIELNICOWE - REJON II 82 380 000 101/24 Budowa oświetlenia wzdłuż ul Krzanowickiej - II etap
5 DZIELNICOWE - REJON II 49 380 000 76/24 ZAGOSPODAROWNIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY PL. SZAFRANKA UL. ŚW. ANNY I PORTOWEJ W OPOLU
6 DZIELNICOWE - REJON III 432 180 000 61/24 psp11 - wymiana pozostałej części ogrodzenia
7 DZIELNICOWE - REJON III 126 180 000 6/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. Jankowskiego.
8 DZIELNICOWE - REJON III 93 100 000 63/24 Zagospodarowanie terenu psiego parku w dzielnicy chabry
9 DZIELNICOWE - REJON III 39 44 800 27/24 Remont nawierzchni asfaltowej między budynkami przy ul. Karpackiej 16-34 i ul. Luboszyckiej 14 i 16.
10 DZIELNICOWE - REJON III 37 54 000 10/24 Remont części nawierzchni drogi ul. Jaśminów
11 DZIELNICOWE - REJON IV 847 280 000 82/24 Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej szkole podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu
12 DZIELNICOWE - REJON IV 442 280 000 14/24 REMONT ALEJEK W PARKU OSIEDLOWYM
13 DZIELNICOWE - REJON IV 72 171 000 22/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 17-23-25
14 DZIELNICOWE - REJON IV 60 136 000 21/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 18-25-27
15 DZIELNICOWE - REJON V 243 109 835 71/24 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu publicznym nr 4 w opolu
16 DZIELNICOWE - REJON V 240 70 000 16/24 Posadźmy las kieszonkowy na malince
17 DZIELNICOWE - REJON V 197 500 000 39/24 Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ozimskiej (od ul. Głogowskiej do ul. Kamińskiego) w Opolu
18 DZIELNICOWE - REJON V 146 42 000 15/24 Doposażenie parku sensorycznego i strefy rekreacyjnej tężni w stoły do gier
19 DZIELNICOWE - REJON V 126 489 000 34/24 Przebudowa boiska w Parku Edukacyjno-Sensorycznym
20 DZIELNICOWE - REJON V 82 29 000 29/24 Montaż defibrylatora AED przy tężni Solankowej
21 DZIELNICOWE - REJON V 60 45 400 28/24 Renowacja boiska trawiastego do piłki nożnej w Parku sensorycznym
22 DZIELNICOWE - REJON VI 669 660 000 58/24 "Jezioro Malina" Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - ETAp III
23 DZIELNICOWE - REJON VI 153 427 200 103/24 Piłkarski plac zabaw SOCCER PARK
24 DZIELNICOWE - REJON VI 110 90 000 53/24 Bezpieczne dojście do szkoły PSP 26 w Opolu
25 DZIELNICOWE - REJON VI 88 250 000 12/24 Wymiana chodnika w ramach dzielnicy Kolonia Gosławicka w Opolu
26 DZIELNICOWE - REJON VII 461 600 000 62/24 REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. LONDZINA (DOKOŃCZENIE PROJEKTU Z BO 2023)
27 DZIELNICOWE - REJON VII 424 150 000 64/24 BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO REKREACYJNEGO PLACU ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
28 DZIELNICOWE - REJON VIII 203 100 000 85/24 Plac Marzeń krainy odkrywców
29 DZIELNICOWE - REJON VIII 162 320 000 33/24 Niech będzie bezpieczniej – Oświetlenie solarne podwórek w Śródmieściu
30 DZIELNICOWE - REJON VIII 122 180 000 59/24 Ogólnodostępny plac zabaw dla Przedszkola 28 i Mieszkańców
31 DZIELNICOWE - REJON VIII 100 93 600 87/24 siłownia na świeżym powietrzu przy plo viii w Opolu
32 DZIELNICOWE - REJON VIII 17 43 000 78/24 Kangury na start
33 DZIELNICOWE - REJON IX 195 150 000 30/24 wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w przedszkolu publicznym nr 3 przy ulicy strzelców bytomskich 19
34 DZIELNICOWE - REJON IX 120 50 000 93/24 Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie
35 DZIELNICOWE - REJON IX 100 25 000 45/24 Karmniki dla ptaków na tereny zieleni
36 DZIELNICOWE - REJON IX 70 50 000 44/24 Słowiańskie Opole - warsztaty
37 DZIELNICOWE - REJON IX 46 10 000 3/24 Upamiętnienie Heleny Lehr - Tablica Pamiątkowa z Biogramem
38 DZIELNICOWE - REJON IX 20 48 000 66/24 Konsultacje zdrowotne w zakresie dietetyki.
39 DZIELNICOWE - REJON X 108 150 000 88/24 Ogrodzenie strefy dla maluchów na placu zabaw przy ul. Spychalskiego
40 DZIELNICOWE - REJON XI 637 240 000 43/24 Oświetlone, ROWEROWE I Zielone Zaodrze
41 DZIELNICOWE - REJON XI 330 89 000 90/24 Przyjazny Plac zabaw
42 DZIELNICOWE - REJON XI 117 207 000 24/24 Remont parkingu przy ul. Zwycięstwa 2-4
43 DZIELNICOWE - REJON XI 17 48 000 67/24 Dietetyka – konsultacje indywidualne dla mieszkańców miasta Opola
44 DZIELNICOWE - REJON XII 640 750 000 37/24 Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Pólwieś, Sławice, Wrzoski
45 DZIELNICOWE - REJON XII 330 750 000 32/24 Poszerzenie oferty rekreacyjnej w Rejonie XII celem promocji aktywności poza domem oraz poprawy dostępności do terenów zielonych - Etap II
46 DZIELNICOWE - REJON XII 135 750 000 38/24 Remont nawierzchni jezdni ul. Wrocławskiej
47 DZIELNICOWE - REJON XIII 976 500 000 31/24 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Gutenberga i ślicznej
48 DZIELNICOWE - REJON XIII 32 48 000 65/24 Konsultacje indywidualne dietetyczne jako element promocji i ochrony zdrowia
razem: 10 222 11 929 835