plik foto id: 1400010336

Interaktywna mapa – własności gruntów

Interaktywna mapa to narzędzie, które pozwoli Ci na szybkie sprawdzenie lokalizacji, które potencjalnie mogą być wykorzystane pod realizację projektów zgłaszanych w ramach poszczególnych edycji Budżetu Obywatelskiego Opola.

Oznaczona na mapie kolorem żółtym warstwa „Grunty potencjalnie możliwe dla BO” to obszary, na których potencjalnie możesz planować swoje przedsięwzięcia.

W celu potwierdzenia możliwości realizacji inwestycji na wybranym terenie, skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola, pod jednym z nr tel.: 77 45 11 832, 77 45 11 828, 77 45 11 927, 77 45 11 928.

Pamiętaj także o istniejących wymogach formalnych, określonych w Zasadach przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu.