WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2021 ROK

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 85 projektów – 36 ogólnomiejskich i 49 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 27% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 10 241 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica XII, w skład której wchodzą: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski – prawie 14% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 101 lat.

Pula środków dedykowana VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 950 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 950 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Wygrane projekty w VII edycji Budżetu Obywatelskiego:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt projektu
Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
Brak zwycięskich projektów.
Zgłoszony projekt nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
38/21 Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie 350 000 266
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
66/21 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP 11 157 000 809
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
94/21 Remont alejek w parku osiedlowym 260 000 412
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
5/21 Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci 20 000 233
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
10/21 Bezpieczna V 330 000 191
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
19/21 Jezioro malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem 540 000 802
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
3/21 Zakątek kulturalno- wypoczynkowy przy SP 26 60 000 205
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
11/21 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu 150 000 291
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
96/21 Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151. 100 000 651
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
95/21 Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja 85 000 226
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
67/21 Zielone płuca Opola 170 000 321
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
15/21 Obserwatorium astronomiczne 80 000 292
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
76/21 Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze 210 000 389
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
93/21 Ukończenie placu zabaw - część parkowa 600 000 295
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
30/21 Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII 530 000 347
OGÓLNOMIEJSKIE 61/21 Kibicuj #wrytmieodry 440 000 1 055

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Pula środków rezerwowych:

Kategoria Kwota dedykowana Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie 1 000 000 560 000
Projekty dzielnicowe, w tym: 4 950 000 1 308 000
REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 590 000 590 000
REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 350 000 0
REJON III (Chabry) 160 000 3 000
REJON IV (Armii Krajowej) 260 000 0
REJON V (Gosławice, Malinka) 450 000 100 000
REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 600 000 0
REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 550 000 400 000
REJON VIII (Śródmieście) 300 000 115 000
REJON IX (Stare Miasto) 170 000 0
REJON X (Nadodrze ) 120 000 40 000
REJON XI (Zaodrze) 210 000 0
REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 660 000 60 000
REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 530 000 0
Łącznie 5 950 000 1 868 000

PEŁNE WYNIKI VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt projektu Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
69/21 Budowa muszli koncertowej w Opolu-Czarnowąsach 400 000 121
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
38/21 Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie 350 000 266
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
20/21 Droga dojazdowa do rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w Opolu -remont nawierzchni 300 000 80
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
25/21 Ścieżka sensoryczna na terenie zielonym przy PSP Nr 7 80 000 68
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
66/21 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP 11 157 000 809
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
13/21 Pieszo-rowerowa pętla na ul. Jankowskiego / Okulickiego / Sosnkowskiego z zielenią i nowymi miejscami parkingowi 160 000 201
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
2/21 Wybieg dla psów w dzielnicy Chabry 140 000 106
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
22/21 Opolskie chabry przyjazne rowerzystom 160 000 79
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
94/21 Remont alejek w parku osiedlowym 260 000 412
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
28/21 Bezpieczny chodnik 200 000 177
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
5/21 Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci 20 000 233
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
10/21 Bezpieczna V 330 000 191
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
26/21 Ulica Stanisławowska, okolice Parku sensorycznego i K2 Arena - Budowa brakującego chodnika z oświetleniem. 140 000 121
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
49/21 Remont nawierzchni istniejącego parkingu wraz z rozbudową dla samochodów osobowych przy ulicy Rzeszowskiej w Opolu i rewitalizacją terenów zielonych 350 000 105
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
31/21 Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy 5 oraz wszystkich mieszkańców Opola 50 000 25
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
19/21 Jezioro malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem 540 000 802
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
3/21 Zakątek kulturalno- wypoczynkowy przy SP 26 60 000 205
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
85/21 Remont ul. Poprzecznej, ul. Jeżynowej i ul. Środkowej - Kolonia Gosławicka 423 500 145
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
11/21 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu 150 000 291
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
16/21 Teren rekreacyjny z placem zabaw w Groszowicach 550 000 230
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
44/21 Doświetlenie miejsc niebezpiecznych 300 000 73
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
45/21 Oświetlenie ul Złotej - brakujący odcinek 250 000 38
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
96/21 Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151. 100 000 651
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
95/21 Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja 85 000 226
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
75/21 Naprawa wjazdu na posesję kamienic [ul. Prusa, Plebiscytowa, Kraszewskiego] 195 000 189
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
9/21 Siłownia na świeżym powietrzu przy PLO VIII w Opolu 75 000 119
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
97/21 Zakup i montaż ławek i stolików z blatami do gry w szachy i warcaby wzdłuż chodnika K. Miarki w Opolu 60 000 23
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
67/21 Zielone płuca Opola 170 000 321
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
90/21 Mural na starym mieście 50 000 88
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
37/21 Zielona ulica książąt opolskich 24 000 74
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
59/21 Wystawa uzbrojenia średniowiecznego, narzędzi tortur, warsztaty interaktywne rzemiosła 40 000 72
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
80/21 Poezja Chodnikowa 50 000 35
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
36/21 Talentownia dla mieszkańców Starego Miasta 54 000 25
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
15/21 Obserwatorium astronomiczne 80 000 292
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
57/21 Obiekt sportowy dla dzieci i młodzieży 120 000 142
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
12/21 Ratujmy wieżyczkę w PSP nr 8 w Opolu 25 000 53
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
76/21 Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze 210 000 389
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
7/21 Utwardzenie drogi gruntowej pomiędzy ROD Szaniec a ROD Kasztelanka 210 000 185
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
64/21 Przedszkoliada na Zaodrzu 10 000 32
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
93/21 Ukończenie placu zabaw - część parkowa 600 000 295
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
23/21 Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Opola. 283 500 271
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
78/21 Nowa świetlica w Dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski 360 000 155
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
87/21 Bierkowice - poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na Wrocławskiej (Osiedle Sady) 35 000 67
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
30/21 Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII 530 000 347
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
24/21 Utworzenie osiedlowego klubu łuczniczego "Dziesiątka" - wyposażenie w sprzęt sportowy i organizacja zajęć 71 000 249
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
71/21 Bezpieczny pieszy w Dzielnicy XIII 430 000 226
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
14/21 Remont drogi 260 000 98
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
32/21 Bezpieczna prószkowska 120 000 38
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
55/21 Sportowo i aktywnie w Opolu 12 000 33
OGÓLNOMIEJSKIE 61/21 Kibicuj #wrytmieodry 440 000 1 055
OGÓLNOMIEJSKIE 46/21 Ścieżki rowerowe 1 000 000 980
OGÓLNOMIEJSKIE 77/21 "Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu 250 000 591
OGÓLNOMIEJSKIE 89/21 Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka 1 000 000 580
OGÓLNOMIEJSKIE 17/21 Pumptrack - ale wkoło jest wesoło 1 000 000 498
OGÓLNOMIEJSKIE 42/21 Budki dla jerzyków – odkomarzanie miasta 20 000 459
OGÓLNOMIEJSKIE 73/21 Wymiana lamp oświetleniowych wzdłuż ulic miejskich na Osiedlu Armii Krajowej 650 000 360
OGÓLNOMIEJSKIE 68/21 Rekreacja nad kamionką Silesia przy ul. Kępskiej 1 000 000 356
OGÓLNOMIEJSKIE 39/21 Oświetlenie ścieżki rowerowej na Kamionkę Bolko (ul. Marka z Jemielnicy) 250 000 336
OGÓLNOMIEJSKIE 33/21 Zakup nagłośnienia oraz sprzętu teatralnego i multimedialnego celem wzbogacenia oferty imprez kulturalnych dzielnicy XIII 100 000 288
OGÓLNOMIEJSKIE 41/21 Plac zabaw dla dorosłych 350 000 272
OGÓLNOMIEJSKIE 56/21 Miejskie toalety samoobsługowe 250 000 239
OGÓLNOMIEJSKIE 84/21 Moja ścieżka zdrowia - Wyspa Bolko 150 000 238
OGÓLNOMIEJSKIE 27/21 Wsparcie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi 80 000 229
OGÓLNOMIEJSKIE 99/21 Zaczytane e-opole 45 000 212
OGÓLNOMIEJSKIE 74/21 Rolkostrada - remont alejek parkowych - trasy przyjazne rolkarzom 1 000 000 185
OGÓLNOMIEJSKIE 58/21 Opole zielone i śpiewające 1 000 000 183
OGÓLNOMIEJSKIE 21/21 Odtworzenie drogi rowerowej - ul. Wodociągowa 400 000 180
OGÓLNOMIEJSKIE 98/21 Wykonanie nowego chodnika przy ulicy Katowickiej 400 000 114
OGÓLNOMIEJSKIE 88/21 Bo w OPO. zrealizujemy ten projekt koncertowo! 100 000 95
OGÓLNOMIEJSKIE 82/21 Miejski ogród wertykalny 100 000 90
OGÓLNOMIEJSKIE 65/21 Nie dajmy plamy. Skrzynki ratunkowe 15 000 83
OGÓLNOMIEJSKIE 52/21 Wyrównajmy Bruk - wygoda i bezpieczeństwo na starym mieście 500 000 80
OGÓLNOMIEJSKIE 50/21 Ozdobienie terenów miejskich kompozycjami kwiatowymi 50 000 79
OGÓLNOMIEJSKIE 72/21 Hamakowy skwer za Teatrem im. Jana Kochanowskiego 100 000 78
OGÓLNOMIEJSKIE 62/21 Darmowe letnie półkolonie piłkarskie dla dzieci 10 000 77
OGÓLNOMIEJSKIE 86/21 Opolska akademia młodego projektanta 80 000 68
OGÓLNOMIEJSKIE 43/21 Dancing międzypokoleniowy 120 000 64
OGÓLNOMIEJSKIE 60/21 Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem 10 000 61
OGÓLNOMIEJSKIE 34/21 Joga w Opolu - 10 lat 12 000 56
OGÓLNOMIEJSKIE 40/21 Wiaty i stojaki na rowery 73 000 47
OGÓLNOMIEJSKIE 51/21 Odnowienie i wyrównanie kostki brukowej na ul. Osmańczyka 250 000 23
OGÓLNOMIEJSKIE 63/21 Darmowy turniej piłkarski dla dzieci 10 000 12
OGÓLNOMIEJSKIE 35/21 Międzynarodowy Dzień Jogi w Opolu 10 000 12
OGÓLNOMIEJSKIE 83/21 Zakończenie wakacji z Odrą Opole 20 000 5
OGÓLNOMIEJSKIE 81/21 ,,Masz klasę? - ustąp miejsca" w ramach Kampanii ,,Opole w Rytmie Życzliwości" 246 000 5