plik foto id: 1400010336

Podział środków

plik foto id: 1400010552

Pula środków w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosi 5 200 000 zł, w tym:

 • projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
 • projekty dzielnicowe – 4 200 000 zł, w podziale na Rejony BO:

 

 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle)  500 000 zł
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 290 000 zł
 • Rejon III (Chabry) 130 000 zł
 • Rejon IV (Armii Krajowej) 220 000 zł
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) 380 000 zł
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 510 000 zł
 • Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 460 000 zł
 • Rejon VIII (Śródmieście) 250 000 zł
 • Rejon IX (Stare Miasto) 150 000 zł
 • Rejon X (Nadodrze) 110 000 zł
 • Rejon XI (Zaodrze) 180 000 zł
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 570 000 zł
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) 450 000 zł