plik foto id: 1400010336
plik foto id: 1400125469

Lista Projektów
po ocenie formalnej

Szanowni Państwo, została zakończona ocena formalna zgłoszonych projektów.

Do XI edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 116 projekty, w tym: 90 dzielnicowe i 26 ogólnomiejskich
W tym: 104 inwestycyjnych, 12 nieinwestycyjnych.

 Obszary tematyczne złożonych projektów:

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe: 45 (39 %)
Sport, w tym architektura sportowa:  9 (8 %)
Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura: 24 (21 %)
Edukacja i kultura: 12 (10 %)
Oświetlenie i bezpieczeństwo: 7 (6 %)
Tereny zielone i nasadzenia: 7 (6 %)
Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 3 (3 %)
Działania na rzecz seniorów: 0 (0 %)
Komunikacja miejska: 5 (4 %)
Inne: 4 (3 %)

Spośród złożonych projektów, 20 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób)
oraz jeden projekt nie posiadał zgody dyrektora placówki oświatowej.
Tym samym 21 projektów nie będzie dalej procedowanych.
Do dalszej oceny zostało skierowanych 95 projektów.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

plik foto id: 1400125470
plik foto id: 1400125471
plik foto id: 1400125472
plik foto id: 1400125473