plik foto id: 1400010336

Harmonogram prac

plik foto id: 1400084256

Wyszczególnienie:

25.05.2023 – 12.06.2023 – zgłaszanie projektów
13.06.2023 – 20.08.2023 – ocena projektów
21.08.2023 – 29.08.2023 – odwołania
14.09.2023 – 20.09.2023 – publikacja listy projektów do głosowania
22.09.2023 – 10.10.2023 – głosowanie