plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 17/24

Nazwa projektu:

Budki lęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta

Dokładny adres:

Elewacje budynków miejskich, drzewa, słupy

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

Wybrane działki

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Wszystkie dzielnice miasta

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.Zakup budek lęgowychvdla jezyków7 000.00 zł
2.Montaż budek lęgowych3 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Zakup 100 sztuk budek lęgowych dla jeżyków i ich montaż

Szczegółowy opis projektu:

Zakup budek lęgowych i ich montaż w wybranych miejscach całego miasta

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Jeżyki eliminują populacje komarów w naturalny i bezkosztowy sposób. Potrafią zjeść do 20.000 owadów dziennie.

Ogólnodostępność projektu:

Z projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy nieodpłatnie przez cały rok.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna