plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 11/24

Nazwa projektu:

Budowa miejsc parkingowych i chodnika na miarę xxi w.-zwiększamy bezpieczeczeństwo i komfort życia w dzielnicy metalchem

Dokładny adres:

Srebrna

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 733, id działki: 166101_1.0057.733

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Działka 733 od strony ul. Srebrnej 9-21

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 590 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Budowa miejsc parkingowych i chodnika180 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 180 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa miejsc parkingowych oraz chodnika na fragmencie działki 733 należącej do Gminy Opole

Szczegółowy opis projektu:

Obecnie teren ten jest użytkowany przez mieszkańców osiedla ( 3 wspólnoty oraz bloku socjalnego) jako "parking" natomiast do miana Parkingu wiele mu brakuje. Gruz, błoto, doły i wysoki krawężnik chodnika to pewnie nie wszystkie przeszkody jakie trzeba pokonać aby zostawić tu auto. Budowa Parkingu na miarę XXI w. pozwoli mieszkańcom nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia ale również pozytywnie wpłynie na estetykę i zagospodarowanie tego miejsca. Działka nr 733,na której fragmencie miałby powstać Parking należy do Gminy Opole. Budowa obejmie: wyrównanie obecnej nawierzchni, przesunięcie lokalizacji chodnika bliżej placu zabaw i wyłożenie go kostką, budowa ok 25 miejsc parkingowych ( szerokość pasa 6,3m, długość pasa 63,4m) z wjazdem bezpośrednio z jezdni, wyłożenie powierzchni kostką

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

-zwiększenie bezpieczeństwa pieszych-obecnie chcąc zostawić w tym miejscu auto trzeba przejechać przez chodnik -zwiększenie ilości miejsc parkingowych w dzielnicy Metalchem- uzasadnione ciągłym powiększaniem się liczby pojazdów -godne parkowanie zamiast ekwilibrystyki w błocie

Ogólnodostępność projektu:

Projekt ogólnodostępny, nieodpłatny dla mieszkańców dzielnicy i przyjezdnych 24/7

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna