plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 13/24

Nazwa projektu:

budowa parkingu z kostki brukowej przy kąpielisku "bolko"

Dokładny adres:

Opole, Al. Przyjaźni

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 2808, id działki: 166101_1.0098.2808

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

główny parking przy kąpielisku "Bolko" z dojazdem od Alei Przyjaźni

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.dokumentacja projektowa40 000.00 zł
2.budowa parkingu z kostki brukowej o powierzchni 2000 m2900 000.00 zł
3.nasadzenie drzew10 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 950 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

projekt polega na budowie parkingu z kostki brukowej przy kąpielisku"Bolko" w Opolu

Szczegółowy opis projektu:

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu o powierzchni ok 2000m 2 z kostki brukowej betonowej przy kąpielisku "Bolko" w Opolu, nasadzenie drzew. Etapy budowy: 1) Wytyczenie nawierzchni, 2) Profilowanie terenu, 3) Podbudowa pod kostkę brukową, 4) Obrzegowania, 5) Podsypka pod kostkę brukową, 6) Układanie kostki, 7) Spoinowanie., 8) Zagęszczenie nawierzchni z kostki brukowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Na wskazanej działce, znajduje się parking wykonany ze szlaki (żużlu). Parking jest nieestetyczny, nierówny, jest tam wiele dziur w których zbiera się woda. Na nierównościach można uszkodzić zawieszenie W sezonie letnim unosi się z kolei kurz.

Ogólnodostępność projektu:

Parking będzie ogólnodostępny, użytkowany przez cały rok kalendarzowy, zarówno przez osoby kąpiące się latem i morsujące zimą, spacerowiczów, wędkarzy.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Projekt możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym. Należy wykonać dokumentację projektową wraz z realizacją przedmiotowego zadania. Szacunkowy koszt dla dokumentacji projektowej to 50 000 i za wykonanie parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem 900 000.