plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 12/24

Nazwa projektu:

Plac Mickieiwicza - zielone serce śródmieścia - rewitalizacja

Dokładny adres:

Plac Adama Mickiewicza

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 64, id działki: 166101_1.0103.AR_47.64

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie dokumentacji technicznej projektu wraz z eksertyzą oraz projektem130 000.00 zł
2.remont istniejących ciągów pieszych placu155 000.00 zł
3.umieszczenie latarni parkowych oraz lamp w ziemi przy dróżkach180 000.00 zł
4.rewitalizacja fontanny300 000.00 zł
5.strefa hamakowa/relaksu120 000.00 zł
6.pielęgnacja drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń kwiatów75 000.00 zł
7.miejsca do siedzenia oraz kosze na śmieci160 000.00 zł
8.dodatkowe oświetlenie drzew50 000.00 zł
9.naprawa oraz wyrównanie kamiennych murków i schodków100 000.00 zł
10.naprawa płyt wokół pomnika30 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Plac Adama Mickiewicza to niesamowite miejsce w sercu dzielnicy Śródmieście. Chcemy żeby to miejsce odzyskało swój dawny blask. Plac ma stać się miejscem zielonym, miejscem relaksu i spotkań dorosłych, młodzieży i dzieci. Projekt zakłada rewitalizację placu (murów, schodków, ścieżek), pielęgnację zieleni, wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie oświetlenia oraz stworzenie strefy relaksu.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt zakłada w pierwszej kolejności wykonanie projektu oraz dokumentacji technicznej Placu Adama Mickiewicza z elementem konsultacji projektu z mieszkańcami. Kolejnym działaniem jest wykonanie nowej nawierzchni ścieżek oraz oświetlenie ich latarniami parkowymi oraz lampami wbudowanymi w nawierzchnię. Plac ma stać się miejscem zielonym, w związku z czym konieczne będzie uporządkowanie i pielęgnacja już istniejących drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwietnych. Konieczna będzie też naprawa płyt i obszaru znajdującego się przy pomniku Adama Mickiewicza. Plac ma być przyjazny spotkaniom oraz miejscem spędzania wolnego czasu, dzięki nowym ławkom, które powinny być większe i podobne do tych stosowanych na innych rewitalizowanych obszarach w mieście wraz z koszami dostosowanymi do segregacji odpadów. Powyżej linii muru, od strony LO 8 w alei drzew znajdować się będzie strefa relaksu np. w formie hamakowej pozwalająca na odpoczynek lub wspólne spędzenie czasu przez młodych ludzi. Celem spójności z innymi miejskimi placami i parkami powinno powstać dodatkowe oświetlenie na drzewach ( np. kule znajdujące się na małym rynku) . Ważne jest by centrum placu zachowało swoją funkcjonalność i pozwalało na późniejszą organizację wydarzeń np. tych organizowanych przez pobliski kościół. Konieczna jest też naprawa schodów oraz murów znajdujących się na terenie placu. Kluczowym elementem projektu jest rewitalizacja fontanny. W ramach zbadania możliwości technicznych i finansowych powinna ona zostać odbudowana i zachowana nawet jeśli nie będzie możliwe jej ponowne uruchomienie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Potrzeba rewitalizacji wynika wprost z potrzeb mieszkańców. Aktualnie plac nie jest bezpieczny oraz jest zaniedbany. Znajduje się on w lokalizacji szkół średnich, żłobka, kościoła oraz politechniki. Korzysta z niego wielu mieszkańców miasta, nie tylko tych mieszkających w dzielnicy. O potrzebie realizacji projektu mogą świadczyć również wcześniej składane wnioski w tym obszarze. Mieszkańcy chcą żeby plac był zielony, pozwalał dzieciom na zabawę, seniorom na odpoczynek, a młodym na wspólne spędzanie czasu po szkole czy zajęciach.

Ogólnodostępność projektu:

Plac znajduje się w centrum dzielnicy Śródmieście, otoczony szkołami średnimi, wydziałem Politechniki Opolskiej oraz przedszkolem i żłobkiem. Jest to miejsce dostępne i często uczęszczane przez mieszkańców miasta.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Wniosek jest możliwy do zrealizowania. Obawy budzi kosztorys, ze względu na zbyt niskie założone koszty realizacji niektórych pozycji wniosku np. rewitalizacja fontanny. Brak możliwości zwiększenia kosztów wniosku, ze względu na przekroczenie maksymalnej kwoty BO. Występuję potencjalna kolizja z wnioskiem 8/23 w zakresie zagospodarowania terenu Pl. Mickiewicza. Opinia pozytywna.