plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 5/24

Nazwa projektu:

Skatepark przy torze Pumptrack wraz z terenami zielonymi

Dokładny adres:

W pobliżu szkoły podstawowej nr 20 przylegający do toru Pumptrack

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 247/9, id działki: 166101_1.0073.AR_6.247/9

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 650 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Skatepark150 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Skatepark przylegający do toru Pumptrack wraz z terenami zielonymi.

Szczegółowy opis projektu:

Skatepark - elementy przewidziane są w projekcie tego terenu i przylegałyby do toru Pumptrack. Wokół Skateparku jak i toru Pumptrack posadzono by zieleń - trawę, krzewy, drzewka. Skatepark stanowiłby uzupełnienie toru Pumptrack i zamykałby jednocześnie inwestycję w tej strefie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Skatepark jest kolejną składową dużego projektu tego terenu i byłby to ostatni element tej strefy. Młodzież potrzebuje takich atrakcji, a jest to jedyne takie miejsce w Kolonii Gosławickiej.

Ogólnodostępność projektu:

Nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Wniosek zasadny. zgodny z opracowanym planem terenu rekreacyjno-sportowego.