plik foto id: 1400010336

Lista Projektów oczekujących na poparcie

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, musi zostać poparty przez co najmniej 20 mieszkańców Opola. Poparcie dla swojego projektu zbierasz wyłącznie elektronicznie. W celu uniknięcia braku uzyskania poparcia poprzez błędne głosy poparcia, system zbiera 30 głosów, aby w przypadku nieuznania błędnych poparć projekt miał ich co najmniej 20, czyli tyle ile wymaga regulamin.

Jeśli Twój projekt uzyskał już wymagane poparcie znajdziesz go na dole tej strony.

Lista projektów które oczekują na Twoje poparcie:

Lista projektów które uzyskały wymagane poparcie:

W celu uniknięcia braku uzyskania poparcia poprzez błędne głosy poparcia, system zbiera 30 głosów, aby w przypadku nieuznania błędnych poparć projekt miał ich co najmniej 20, czyli tyle ile wymaga regulamin.

Lista projektów które uzyskały wymagane poparcie: