plik foto id: 1400010336

Harmonogram prac

plik foto id: 1400047627

Wyszczególnienie:

06.06.2022 – 20.06.2022 – zgłaszanie projektów
21.06.2022 – 19.08.2022 – ocena projektów
22.08.2022 – 30.08.2022 – odwołania
14.09.2022 – 19.09.2022 – publikacja listy projektów do głosowania
20.09.2022 – 06.10.2022 – głosowanie