plik foto id: 1400010336
plik foto id: 1400084254

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY ZAKOŃCZY SIĘ ZA:

GŁOSUJĘ

Lista projektów przyjętych
do głosowania w X edycji
Budżetu Obywatelskiego Opola

Prezydent Miasta Opola publikuje listę projektów przyjętych do głosowania w X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola. Pełna lista projektów wraz z ocenami i uzasadnieniami negatywnych ocen merytorycznych znajduje się w załączeniu oraz pod adresem www.bo.opole.pl. Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2024 r. zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Od każdej oceny negatywnej wnioskodawcy przysługiwało odwołanie. Do X edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 124 projekty, w tym:

 • 89 dzielnicowych
 • 35 ogólnomiejskich

W tym:

 • 97 inwestycyjnych
 • 27 nieinwestycyjnych

Obszary tematyczne złożonych projektów:

Temat Liczba projektów
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe: 32
Sport, w tym architektura sportowa 10
Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura 20
Edukacja i kultura 25
Oświetlenie i bezpieczeństwo 9
Tereny zielone i nasadzenia 7
Inne 5
Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7
Działania na rzecz seniorów 1
Komunikacja miejska 8

Spośród złożonych projektów, 20 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) i tym samym uzysakały negatywną ocene formalną. Tym samym do dalszej oceny zostało skierowanych 104 projekty. Po ocenie merytorycznej 31 projektów uzyskało oceny negatywne. Na etapie odwołań od ocen negatywnych do Prezydenta Miasta Opola wpłynęło 11 odwołań. Po rozpatrzeniu odwołań na liście projektów do głosowania znalazło się 73 projekty:

 • Projekty ogólnomiejskie – 24
 • Projekty dzielnicowe – 49, w tym:
 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 2 projekty;
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 3 projekty;
 • Rejon III (Chabry) – 5 projektów;
 • Rejon IV (Armii Krajowej) – 4 projekty;
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) – 7 projektów;
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 4 projekty;
 • Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 2 projeky;
 • Rejon VIII (Śródmieście) – 5 projektów;
 • Rejon IX (Stare Miasto) – 6 projektów;
 • Rejon X (Nadodrze) – 1 projekt;
 • Rejon XI (Zaodrze) – 4 projekty;
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 4 projekty;
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 2 projekty.

  Obszary tematyczne projektów z listy do głosowania:

Temat Liczba projektów
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe: 18
Sport, w tym architektura sportowa 8
Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura 15
Edukacja i kultura 10
Oświetlenie i bezpieczeństwo 8
Tereny zielone i nasadzenia 4
Inne 4
Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5
Działania na rzecz seniorów 1

Termin głosowania: 22 września - 10 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.bo.opole.pl

Lista projektów po ocenie merytorycznej w X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola

Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2024 r. zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. 

Od każdej oceny negatywnej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. 

Termin odwołań: 21 - 29 sierpnia 2023 r.
Odwołania można złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem:
https://www.bo.opole.pl/budzet-obywatelski-2024-odwolania

ZOBACZ ZESTAWIENIE
plik foto id: 1400084257
plik foto id: 1400084258
plik foto id: 1400084259
plik foto id: 1400084256