plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

STASZIC- od 70 lat po sąsiedzku!

Dokładny adres:

ul. Struga 16, 45-073 Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

10/31, id działki:166101_1.0103.AR_52.10/31

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 590 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.koszt kampanii informacyjnej (ulotki, plakaty, gadżety reklamowe szkoły)3 000.00 zł
2.wynajem sceny i namiotów z wyposażeniem7 000.00 zł
3.oprawa muzyczna i prowadzenie festynu8 000.00 zł
4.wynajęcie dmuchanego placu zabaw1 500.00 zł
5.koszt materiałów biurowych (papier, toner itd)1 500.00 zł
6.catering5 000.00 zł
7.koszt materiałów wykorzystanych do:malowania twarzy, pakowania fantów, warsztatów plastycznych2 000.00 zł
8.nagłośnienie2 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Realizacja spotkania w formie festynu lokalnego pt. Staszic- od 70 lat po sąsiedzku!. Program będzie obejmował część historyczną, kulturową oraz atrakcje plenerowe dla dzieci.

Szczegółowy opis projektu:

Festyn zostanie zorganizowany w związku z 70-leciem istnienia ZSZ i. S. Staszica w Opolu. Planowany termin festynu-maj/czerwiec 2023.. Będzie to impreza jednodniowa, składająca się z części oficjalnej ( spotkanie z władzami miasta, dzielnicy) oraz części integracyjno-rozrywkowej. Część historyczna festynu zakłada zorganizowanie wystawy ‘Staszic wczoraj i dziś”. Zostanie przedstawiona historia szkoły na tle miasta, dzielnicy; zostaną przedstawione zebrane fotografie. Dodatkowo będzie stworzona ulotka historyczno-informacyjna nt szkoły. Festyn będzie uatrakcyjniony występami uczniów ze szkoły –występy odbędą się na specjalnie przygotowanej scenie. Planuje się także zaproszenie absolwentów i przyjaciół szkoły, którzy zasłynęli w Polsce dzięki swoim talentom ( artystycznym, muzycznym, malarskim, tanecznym, sportowym i innym). Festyn uświetnią swoją obecnością zwycięzcy konkursu „ Łowcy talentów” oraz „Wiosenne inspiracje”. Jednym z punktów programu będzie pokaz fryzur i wizażu. W programie festynu znajdą się darmowe warsztaty plastyczne, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Motywem przewodnim warsztatów będzie „Staszic w otoczeniu przyrody”. Dodatkowo podczas festynu planuje się zorganizowanie loterii fantowej, przy czym fanty zostaną pozyskane od lokalnych firm współpracujących ze szkołą oraz od absolwentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w branży fryzjersko-kosmetycznej (będą to np. bony na usługi). Podczas festynu zostaną zapewnione atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw, stoisko z watą cukrową/popcornem. Będzie też możliwość przejażdżki koniem oraz zrobienia sobie zdjęcia ze zwierzakiem lub przebraną osobą. Podczas trwania festynu na sali gimnastycznej odbędzie się mecz piłki siatkowej, w którym udział wezmą absolwenci szkoły – miłośnicy siatkówki. Każdy uczestnik meczu otrzyma pamiątkowy dyplom. Dla zaproszonych gości, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły przewiduje się darmowy catering, obsługiwany przez jedną z lokalnych firm, zaś uczniowie i ich rodzice zadbają o „słodkie co nieco” (poczęstunek: kawa i ciasto). Dochód z poczęstunku zostanie przeznaczony na działalność Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego szkoły.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Nowa Wieś Królewska, Groszowice i Grotowice to dzielnice zabudowane zarówno zabudową jednorodzinną jak i wielorodzinną. Ludzie mieszkają obok siebie, często nie znając swoich sąsiadów. Pandemia rozluźniła relacje społeczne. Festyn byłby okazją do: 1. Integracji międzypokoleniowej 2. Rozbudzenia tożsamości regionalnej, wsparcia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez prezentację historii szkoły w kontekście historii miasta i dzielnicy 3. Poznania ciekawostek lokalnych 4. Tworzenia więzi lokalnych -budowania społeczeństwa obywatelskiego 5. Bezpośredniego poznania się, nawiązania przyjaźni, porozmawiania w nieformalnej atmosferze , wzmocnienia istniejących relacji 6. Przedstawienia władz dzielnicy i zadań wykonywanych na rzecz środowiska lokalnego. Festyn ma za zadanie również aktywizację dzieci i dorosłych poprzez uczestnictwo w wolontariacie – w organizację festynu zaangażowani będą: dyrektor szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, uczniowie, przy czym każdy angażuje się dobrowolnie, bez przymusu i chętnie wspiera całe przedsięwzięcie.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt będzie dostępny dla społeczności szkolnej -uczniów, nauczycieli i rodziców oraz okolicznych mieszkańców, w szczególności z dzielnic Nowa Wieś Królewska, Groszowice i Grotowice. Udział w festynie będzie bezpłatny. Będzie to impreza jednodniowo, w godz. 9.00-22.00, w jedną z sobót maja lub czerwca 2023 r.