Budżet Obywatelski 2020

Zasady głosowania

Głosowanie odbywa się w terminie: 18.10.2019 - 28.10.2019 r., w formie elektronicznej poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://bo.opole.pl

Głosowanie w formie elektronicznej jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.

Aby zagłosować w formie elektronicznej konieczny jest dostęp do telefonu komórkowego, na który przychodzi zwrotnie SMS z kodem do potwierdzenia udziału w głosowaniu. Na jeden nr telefonu może przyjść max. 5 kodów SMS.

Mieszkańcy Opola, którzy z powodów ograniczonych umiejętności obsługi komputera będą mieli możliwość oddania głosu w mobilnym glosowaniu. W tym celu, w czasie głosowania osoba uprawniona może zgłosić zamiar uczestnictwa w głosowaniu mobilnym. Zgłoszenie takie przyjmuje Centrum w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu: 77/ 44-61-568.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, maksymalnie na 6 zadań, w tym: na 3 zadania ogólnomiejskie i na 3 zadania dzielnicowe w Rejonie BO, w którym zamieszkuje.

Do realizacji kwalifikuje się zadania, na które oddano najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach: ogólnomiejskie, dzielnicowe – oddzielnie dla każdego z ustalonych Rejonów BO, aż do wyczerpania puli środków.

Dodatkowo, dla zadań dzielnicowych, uznanie wyniku głosownia wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób albo 10 % liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie będzie realizowane.

Celem tego zapisu jest urealnienie szans na wygraną zadań zgłoszonych w mniejszych dzielnicach naszego miasta, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w głosowanie nad zadaniami Budżetu Obywatelskiego Opola.

Oczywiście wygrane będą te zadania, które osiągną zarówno próg poparcia, jak i największą liczbę głosów w danym Rejonie, aż do wyczerpania puli środków.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE