Budżet Obywatelski 2019

Zasady głosowania

Głosowanie odbywa się w terminie 1 – 7 października 2018 r., na formularzu „Karty do głosowania”, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

Oddanie głosu następuje:

  1. w formie elektronicznej poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://bo.opole.pl albo
  2. w formie tradycyjnej na karcie do głosowania w punktach wyznaczonych przez Prezydenta (list punktów zostanie opublikowana w terminie do 28.09.2018).

Karty do głosowania wydawane są wyłącznie w wyznaczonych punktach głosowania. Głosujący otrzymuje jedną kartę go głosowania, a następnie osobiście wrzuca ją do urny.

Głosowanie w formie elektronicznej jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu. Stanowiska takie zostały wyznaczone w części punktów do głosowania, m.in. w Ratuszu, CH Solaris, Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior”, ZOO Opole, Miejska Biblioteka Publiczna na ul. Minorytów oraz Kryta Pływalnia „Wodna Nuta”. Aby zagłosować w formie elektronicznej konieczny jest dostęp do telefonu komórkowego, na który przychodzi zwrotnie SMS z kodem do potwierdzenia udziału w głosowaniu. Na jeden nr telefonu może przyjść max. 5 kodów SMS.

Mieszkańcy Opola, którzy z powodów niepełnosprawności w stopniu znacznym, a także występujących znacznych ograniczeń w samodzielnym poruszaniu nie będą mogli udać się do wyznaczonych punktów do głosowania, będą mieli możliwość oddania głosu w mobilnym glosowaniu. W tym celu, w czasie głosowania osoba uprawniona może zgłosić zamiar uczestnictwa w głosowaniu mobilnym. Zgłoszenie takie przyjmuje Centrum w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu: 77/ 44-61-568.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, maksymalnie na 9 zadań, w tym: na 3 zadania ogólnomiejskie makro, 3 zadania ogólnomiejskie mikro oraz na 3 zadania dzielnicowe w Rejonie BO, w którym zamieszkuje.

Do realizacji kwalifikuje się zadania, na które oddano najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach: ogólnomiejskie makro, ogólnomiejskie mikro, dzielnicowe – oddzielnie dla każdego z ustalonych Rejonów BO (hiperłącze przekierowujące do mapki z podziałem na Rejony), aż do wyczerpania puli środków.

Dodatkowo, dla zadań dzielnicowych, uznanie wyniku głosownia wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób albo 10 % liczby mieszkańców jednej lub kilku dzielnic w danym Rejonie BO, na terenie których zadanie będzie realizowane.

Celem tego zapisu jest urealnienie szans na wygraną zadań zgłoszonych w mniejszych dzielnicach naszego miasta, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w głosowanie nad zadaniami Budżetu Obywatelskiego Opola.

Jak to działa? Przykład:

Zadania zgłoszone w Rejonie „X”

  1. Siłownia pod chmurką (realizacja na terenie dzielnicy „A”, gdzie liczba mieszkańców wynosi 1.000) – minimalna, niezbędna liczba głosów dla realizacji zadania to 100.
  2. Nasadzenia drzew (realizacja na terenie dzielnic „A”, „B” i „C”, gdzie łączna liczba mieszkańców wynosi 14.000) – minimalna, niezbędna liczba głosów dla realizacji zadania 500.  
  3. Plac zabaw (realizacja w dzielnicy „B”, gdzie liczba mieszkańców wynosi 6.000) – minimalna, niezbędna liczba głosów dla realizacji zadania 500.

Oczywiście wygrane będą te zadania, które osiągną zarówno próg poparcia, jak i największą liczbę głosów w danym Rejonie, aż do wyczerpania puli środków.

W przypadku niewykorzystania środków na zadania dzielnicowe w poszczególnych Rejonach BO, przechodzą one do puli środków dedykowanych zadaniom ogólnomiejskim

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE