Szczegóły Projektu

Numer projektu: 6/21

Nazwa projektu:

Budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej od nr 79 do nr 145

Dokładny adres:

Opole, ul. Prószkowska

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 21/2, id działki: 166101_1.0128.AR_39.21/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XIII (od 10 000 do 530 000 zł - Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 270 000

Skrócony opis projektu:

Budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej od nr 79 do nr 145.

Szczegółowy opis projektu:

Budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej od nr 79 do nr 145 tj. na długości 700 m o szerokości 1,5 m. Łącznie inwestycja obejmie 1050 metrów kwadratowych. Zgodnie z cennikiem miejskim wyniesie to w przybliżeniu kwotę 270 000 PLN.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ul. Prószkowskiej oraz innych pieszy korzystających z ulicy w tej okolicy, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin z dziećmi.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna