Szczegóły Projektu

Numer projektu: 4/21

Nazwa projektu:

Plac zabaw

Dokładny adres:

Opole, Piastowska 9

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 6/12, id działki: 166101_1.0103.AR_43.6/12

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 170 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 150 000

Skrócony opis projektu:

Plac zabaw

Szczegółowy opis projektu:

Park dla rodzin z dziećmi. Ogrodzony plac zabaw wraz z ławkami dla dorosłych i seniora.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W tym miejscu coraz więcej wprowadza się rodzin z dziećmi. Z tylu budynku są tylko krzaki i drzewa. Dzieci nie mają gdzie się bawić. Pokolenie mojego syna to dość komputerowy świat. Podwórko jest zwyczajnie potrzebne do życia. A tu tylko krzaki i parkujące samochody.

Ogólnodostępność projektu:

Dla całej rodziny. Głównie plac zabaw. Więcej miejsca do siedzenia, raczej ogrodzone.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna