Budżet Obywatelski 2019

REALIZACJA ZADAŃ

Kiedy zostaną zrealizowane zadania wybrane w BO 2019?

W roku 2019. Jednak w sytuacjach szczególnych Prezydent może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji  zadania poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ile zadań zostanie zrealizowanych?

Do realizacji typuje się zadania spełniające dwa kryteria:

  • uzyskały największą liczbę głosów (z zachowaniem wymaganego progu ważności głosowania dla zadań dzielnicowych);
  • mieszczą się w kwocie przewidzianej w BO 2019 .

Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację?

Realizacja zadań wybranych w BO 2019 przez mieszkańców Opola powierzona zostanie wydziałom merytorycznym, właściwym z uwagi na rodzaj zadania. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót. Wszystkie procedury realizowane są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Niewykorzystane środki w kategorii zadań dzielnicowych przekazuje się do wykorzystania w kategorii zadań ogólnomiejskich. Jeśli po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich zadań ogólnomiejskich pozostaną środki niewykorzystane w tej kategorii, utworzą one pulę środków rezerwowych. Środki rezerwowe pozostawia się do dyspozycji Prezydenta, który podejmuje decyzje o sposobie ich podziału po uzyskaniu opinii Zespołu.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE