plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Legolandia - festiwal zabawek

Dokładny adres:

Plac Wolności

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 112/10, id działki: 166101_1.0103.AR_44.112/10

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 190 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.Realizacja festiwalu50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Klocki to nie tylko zabawa dla dzieci, ale także możliwość rozwijania swoich umiejętności architektonicznych, konstruktorskich i artystycznych. Za ich pomocą można wznosić różnorodne konstrukcje, tworzyć makiety, obrazy, filmy poklatkowe. Dają niezwykłą bazę do różnorodnych form działalności kreatywnej, co chcemy wykorzystać podczas wydarzeń festiwalowych.

Szczegółowy opis projektu:

Na festiwalu będą znajdowały się stanowiska z klockami o niejednorodnej tematyce, dzięki czemu będą one różnorodne i ciekawe dla uczestników. Udział w festiwalu będzie bezpłatny. Częścią festiwalu będą także wystawy oraz stanowisko filmowe. Wśród atrakcji znajdą się warsztaty architektury średniowiecznej, gry w szachy, układanie mozaiki, rozgrywki w hnefatafl i warcaby, stanowisko do tworzenia komiksów, stanowisko heraldyczne - projektowanie wzorów tarcz i sztandarów, stanowisko do projektowania strojów figurek, tematyczne kolorowanki dla młodszych dzieci. Festiwal jest autorskim projektem opracowanym przez fundację Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych, która realizuje warsztaty historyczno-architektoniczne z wykorzystaniem klocków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Festiwal Legolandia idealnie wpisuje się w zwiększone zainteresowanie budowaniem z klocków, które jest widoczne w ostatnich latach. Będzie to wydarzenie dobrze uzupełniające kalendarz miasta. Klocki to nie tylko zabawa dla dzieci, ale także możliwość rozwijania swoich umiejętności architektonicznych, konstruktorskich i artystycznych. Za ich pomocą można wznosić różnorodne konstrukcje, tworzyć makiety, obrazy, filmy poklatkowe. Dają niezwykłą bazę do różnorodnych form działalności kreatywnej, co chcemy wykorzystać podczas wydarzeń festiwalowych.

Ogólnodostępność projektu:

Udział w festiwalu będzie nieodpłatny, będzie to jednodniowe otwarte wydarzenie.