plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

REWITALIZACJA TERENÓW PARKOWYCH PRZY PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W OPOLU

Dokładny adres:

ul. Pułaskiego 3 45-048 Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 12/1, id działki: 166101_1.0103.AR_21.12/1

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 190 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny zielone i nasadzenia

Zestawienie kosztów:

1.remont chodnika73 000.00 zł
2.montaż ośmiu nowych ławek16 000.00 zł
3.montaż trzech koszy na śmieci4 500.00 zł
4.montaż trzech stojaków na rower4 500.00 zł
5.czyszczenie murków przy "orle" oraz przy doniczce2 000.00 zł
6.montaż trzech ławek na murku4 000.00 zł
7.montaż sześciu szyn dla rowerów/wózków inwalidzkich9 000.00 zł
8.remont schodów15 000.00 zł
9.montaż dwóch ławek solarnych52 000.00 zł
10.pięć nasadzeń krzewów iglastych525.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 180 525.00 zł

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację terenów parkowych w okolicy PLO nr II w Opolu, których jakość pozostawia wiele do życzenia. W ramach projektu wyremontowana zostanie nawierzchnia chodnikowa i schody, zamontowane zostaną nowe ławki, w tym ławki solarne z wejściem do ładowania telefonów, brakujące kosze na śmieci i stojaki na rowery, betonowe murki zostaną oczyszczone z zabrudzeń oraz zwiększona zostanie dostępność poprzez montaż szyn dla rowerów i wózkom inwalidzkich.

Szczegółowy opis projektu:

W ramach projektu zostanie wyremontowana nawierzchnia chodnikowa o powierzchni około 302 metrów kwadratowych(m2), schody o powierzchni ok. 16.6 m2, w miejsce starych i zniszczonych ławek zamontowane zostaną nowe, a w tym prośrodowiskowe ławki solarne, a na obszarze pojawią się brakujące kosze na śmieci oraz nowe stojaki na rowery. Oprócz tego w celu zwiększenia dostępności terenów na schodach zamontowane zostaną szyny, aby ułatwić dostanie się po nich rowerom, wózkom inwalidzkich lub dziecięcym. Dla poprawy wizualnej wyczyszczone zostaną murki przy "orle" i przy "doniczce" znajdującej w pobliżu większych schodów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Obszar objęty projektem ze względu na jego bliskość do centrum powinien zostać wyremontowany i przejść przemianę, tak jak inne pobliskie tereny. Dla okolicznych mieszkańców i uczniów PLO nr II będzie nowym miejscem do odpoczynku i spędzania czasu. Aktualny jego stan jest fatalny - niszczejące ławki, stary nieużywany stojak na rower, niewymieniane przez lata chodniki i schody, co sprowadza na to miejsce jego niską użytkowalność.

Ogólnodostępność projektu:

Teren parkowy znajduje się w przestrzeni ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców i o każdej porze dnia. Korzystanie z niego ma charakter nieodpłatny.