plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Mini golf w opolu

Dokładny adres:

Park 800-lecia na wyspie Bolko

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 132, id działki: 166101_1.0128.AR_40.132

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON X (od 10 000 do 140 000 zł - Nadodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

sport, w tym architektura sportowa

Zestawienie kosztów:

1.Zaprojektowanie i budowa pola do mini golfa wraz z infrastrukturą nasadzeniami roślin oraz oświetleniem i punktem udostępniania sprzętu125 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 125 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Zaprojektowanie i budowa pola do mini golfa wraz z infrastrukturą nasadzeniami roślin oraz oświetleniem, małą architekturą i punktem udostępniania sprzętu golfowego w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw w parku 800-lecia

Szczegółowy opis projektu:

W ramach inwestycji postanie ogólnodostępne pole do minigolfa z kilkunastoma stanowiskami do gry oraz infrastrukturą uzupełniającą w postaci oświetlenia, monitoringu, małej architektury oraz nasadzeń nowej zieleni. Opcjonalnym rozwiązaniem może być bezobsługowy punkt wypożyczania sprzętu do golfa (np. w formie szafek otwieranych poprzez opłatę dokonaną kartą lub gotówką).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Pole do mini golfa stanowiłoby doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury parku 800-lecia oraz dopełnienie placu zabaw. Inwestycja podniesie atrakcyjność parku i wzbogaci miasto nowy obiekt, którego do tej pory nie było,

Ogólnodostępność projektu:

Pole do mini golfa będzie terenem ogólnodostępnym dla osób w każdym wieku otwartym bez ograniczeń czasowych