plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Grudzicka Orkiestra Dęta

Dokładny adres:

ul. Groszowicka 29A

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1292/78, id działki: 166101_1.0059.AR_3.1292/78

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 650 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.utrzymanie i remonty instrumentów muzycznych11 000.00 zł
2.materiały biurowe - papier i toner500.00 zł
3.praca dydaktyczna dyrygenta z orkiestrą16 800.00 zł
4.przygotowanie autorskich materiałów orkiestrowych wraz z głosami orkiestrowymi7 000.00 zł
5.praca dydaktyczna nauczyciela gry na instrumentach dętych z orkiestrą13 200.00 zł
6.wykonanie bannera orkiestry z gotowego projektu500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 49 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Grudzicka Orkiestra Dęta - edukacja artystyczna w VI Dzielnicy Grudzice.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt ma na celu aktywizację artystyczną – muzyczną w Dzielnicy Grudzice, rozwijanie zdolności artystycznych – muzycznych w ramach uczestnictwa w Grudzickiej Orkiestrze Dętej, która działa już od 7 lat oraz kreowanie dobrych wzorców obywatelskich poprzez angażowanie się w życie Dzielnicy i promowanie jej poprzez sztukę. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Próby będą organizowane w sali prób orkiestry, która znajduje się starej strażnicy OSP w Opolu – Grudzicach - ul. Groszowicka 29A gdzie orkiestra ma swoją siedzibę. Grupą dedykowaną są młodzi ludzie w wielu od lat 10 do 30. Projekt jest otwarty także dla osób spoza tego przedziału. Zespół, jak i prowadzący są otwarci na osoby spoza tego przedziału wiekowego, którzy zechcą wziąć udział w próbach i koncertować. Występy orkiestry są adresowane do mieszkańców dzielnicy Grudzice, a także wszystkich Opolan. Ponadto koncerty będą realizowane w ramach autorskich cyklów dyrygenta: - Muzyczne impresje – cykl koncertów wędrownych, www.koncerty.opole.pl - Z orkiestrą po zamkach i pałacach, www.koncerty.opole.pl - Opolski Ekspres Dęty, www.opolskiekspresdety.opole.pl - Z orkiestrą po Odrze, www.rejsy.orkiestra.opole.pl Praca dodatkowej osoby - nauczyciela gry na instrumentach dętych pozwoli na intensywniejszą pracę każdego muzyka oraz możliwość doskonalenia aparatu gry na instrumencie, pomoc w przygotowywaniu głosów orkiestrowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Poprzez nasze działania artystyczne chcemy zachęcić ludzi do aktywnego wykorzystania czasu wolnego, wskazanie na możliwość doskonalenia się poprzez sztukę – muzykę oraz rozwój orkiestry. Efektem działań będzie realizacja kolejnych koncertów i występów na terenie Dzielnicy Grudzice lub Miasta Opola w ramach w/w cyklów autorskich lub innych imprez o charakterze muzycznym lub łączących muzykę z innymi dziedzinami społecznymi jak: sport, nauka itp. oraz doskonalenie gry zespołowej skutkującej rozszerzeniem programu koncertowego orkiestry. Praca dodatkowej osoby - nauczyciela gry na instrumentach dętych pozwoli na intensywniejszą pracę każdego muzyka oraz możliwość doskonalenia aparatu gry na instrumencie, pomoc w przygotowywaniu głosów orkiestrowych.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt jest otwarty dla wszystkich Opolan, nie tylko dla osób z VI Dzielnicy Grudzice. Udział w zajęciach orkiestry będzie bezpłatny. Od początku istnienia GOD wszelkie działania artystyczne (koncerty i inne) są bezpłatne dla publiczności.