plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

PRZYJAZNY OGRÓDEK- TO SUPER ZABAWA I DLA NAS PODSTAWA

Dokładny adres:

Przedszkole Publiczne nr 43 , ul. Prószkowska 5A, 45-710 Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 26/5, id działki: 166101_1.0128.AR_38.26/5

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XI (od 10 000 do 230 000 zł - Zaodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Naprawa i renowacja urządzeń już znajdujących na terenie placu zabaw8 000.00 zł
2.Boisko, kreatywne gry10 000.00 zł
3.Kosze na śmieci1 200.00 zł
4.Ławeczki wypoczynkowe3 000.00 zł
5.Stoliki i siedziska dla dzieci3 000.00 zł
6.Bezpieczna wykładzina15 000.00 zł
7.Stacja meterologiczna1 500.00 zł
8.kompleks sportowy - karuzela, huśtawki, bujaki50 000.00 zł
9.monitoring2 500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 94 200.00 zł

Skrócony opis projektu:

W koncepcji zwrócono przede wszystkim uwagę na renowację i doposażenie w sprzęt rekreacyjny i edukacyjny placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 43, który będzie służył bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zabawie, ale i dzieci mieszkających na pobliskim osiedlu ul. Prószkowska korzystających z placu zabaw popołudniami i w weekendy. Pragniemy stworzyć na terenie naszego ogrodu część edukacyjną oraz część do zabaw sportowych i rekreacyjnych.

Szczegółowy opis projektu:

Część edukacyjna ogrodu to stworzenie przez nas „ zielonej oazy” tzn. bogatej w świat roślin, krzewów i drzew, która umożliwi dzieciom poznawanie rodzimych gatunków roślin, obserwowanie ich wzrostu i zależności o każdej porze roku. W pobliżu rabaty chcielibyśmy stworzyć ogródek meteorologiczny, czyli zgromadzić łatwe w obsłudze urządzenia do pomiarów meteorologicznych takich jak: deszczomierz, wiatromierz, termometr ogrodowy. Aby w pełni wykorzystać warunki naszego ogrodu pragniemy zwiększyć liczbę zajęć odbywających się na powietrzu. Stąd zaplanowaliśmy „ zieloną salę”, którą chcielibyśmy stworzyć pod szerokimi koronami wierzby płaczącej. Również planujemy renowacje i doposażenie strefy do zabaw swobodnych z wykorzystaniem urządzeń do zabaw ruchowych z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci starszych i drugą – dla dzieci młodszych. Marzymy o nowych bezpiecznych huśtawkach, wesołej karuzeli, czy zadaszonej piaskownicy. W amfiteatrze przedszkolnym wymalowanie plansz do różnych gier i zabaw integrujących i kreatywnych. W części ogrodu mniej uczęszczanej chcielibyśmy, aby powstało „mini” boisko do gry w piłkę nożną. Dal dorosłych, sprawujących opiekę nad dziećmi planujemy zamontowanie kilku ławeczek parkowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Plac zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego został zmodernizowane w 2005 roku, gdzie zakupiono część drewnianych urządzeń do zabawy. Do dziś te urządzenia służą naszym dzieciom, ale z uwagi na to, że są one wykonane z drewna ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Zwróciliśmy się z prośbą o dokonanie ekspertyzy przez jedną z firm. Kosztorys samych napraw opiewa na kwotę 9000 zł. Do naszego przedszkola uczęszcza 125 dzieci i w myśl nowej podstawy programowej większość czasu spędzają na placu zabaw. Ogród przedszkolny to nasza duma chociażby z racji jego wielkości około 4500 m² i zagospodarowania. Staramy się, aby był dobrze wyposażony i dawał wiele radości dzieciom. Dlatego konieczne jest kolejne doposażenie, tym bardziej, że korzystają z niego nie tylko dzieci przedszkolne, ale popołudniami dzieci i młodzież z pobliskiego osiedla, którzy pomimo tego, że mają ładnie zagospodarowane place zabaw osiedlowe, chętnie korzystają z naszego ze względu na jego otoczenie – duża ilość roślinności i drzew tworzy klimat kameralności, która sprzyja relaksacji i aktywnemu wypoczynkowi. Na placu zabaw dzieci poznają świat, eksperymentują, bawią się, śmieją. Jest to miejsce, na którym nasze maluchy mogą rozwijać wyobraźnię, zmagać się z nowymi wyzwaniami, uczyć się współpracy oraz rozwijać relacje społeczne. Jest to miejsce, w którym dzieci przedszkolne Naszym marzeniem jest, by nasze dzieci miały piękny i bezpieczny plac zabaw. Mamy nadzieje, że doczekamy się spełnienia marzeń i naszych dzieci , i innych, które będą uczęszczać do naszego przedszkola.

Ogólnodostępność projektu:

Nasz ogród jak i cały plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i ich rodziców w robocze dni tygodnia. Korzystają z niego przedszkolaki, ale popołudniami, czyli po godz. 17.00 oraz cały dzień w weekendy chętnie z ogrodu korzystają dzieci mieszkające na pobliskim osiedlu, chociaż spotykamy się z aktami dewastacji urządzeń stąd chcielibyśmy założyć również monitoring zewnętrzny w celu ochrony placu i rozszerzyć na tyle ofertę ogrodu, żeby było to przyjazne miejsce dla dzieci i rodziców. Przebywanie na nim jest nieodpłatne. Pragniemy utworzyć w ogrodzie przestrzeń bezpieczną i sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi.