plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Utwardzenie i wyłożenie kostką betonową wjazdu na plac zabaw oraz części wejścia do budynku wraz ze schodami w przedszkolu publicznym nr 3

Dokładny adres:

UL. Strzelców Bytomskich 19

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 4, id działki: 166101_1.0103.AR_50.4

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 190 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.całkowity koszt zdania150 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Utwardzenie i wyłożenie kostką betonową wjazdu na plac zabaw oraz części wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym nr 3 przy ulicy Strzelców Bytomskich 19 w Opolu

Szczegółowy opis projektu:

Projekt zakłada utwardzenie i wyłożenie kostką wjazdu na teren przedszkola oraz części placu zabaw przy wejściu do budynku od strony podwórka, a także remont schodów prowadzących z tyłu budynku na plac zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wjazd na plac jest nieutwardzony, częściowo zarośnięty trawą. Samochody dostawcze, które przywożą codziennie towar do przedszkola niszczą dojazd, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Część betonowa placu zbaw od strony wejścia jest bardzo popękana i ma ubytki, które są wciąż uzupełniane. Jednorazowy remont całości poprawi estetykę i jakość placu zabaw. Schody na plac zabaw pomimo ciągłych bieżących napraw, wymagają gruntownego remontu.

Ogólnodostępność projektu:

Z terenu przedszkola korzystają dzieci uczęszczające do przedszkola w godzinach 6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku. Korzystanie z placu jest nieodpłatne.