plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku

Dokładny adres:

Wolności 91

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1922/265, id działki: 166101_1.0141.AR_3.1922/265

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON I (od 10 000 do 640 000 zł - Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.Całościowy koszt realizacji projektu50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku to projekt, który ma za zadanie popularyzację języka śląskiego oraz promowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Opola. Celem tej inicjatywy jest ugruntowanie śląskiej tożsamości wśród mieszkańców Opola, którzy się do niej poczuwają oraz lepsze zrozumienie specyfiki Śląska i Ślązaków, zarówno w kontekście historycznym jak i we współczesnych realiach życia. Priorytetem będzie nauka i promocja języka śląskiego, upowszechnianie wiedzy o spuściźnie śląskiej kultury duchowej i materialnej oraz propagowanie śląskich wartości. W projekcie wezmą udział mieszkańcy Opola, którym zależy na kultywowaniu śląskości. Nie zabraknie również autorytetów naukowych i kulturalnych. Planowane jest zorganizowanie szeregu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, oraz cyklu warsztatów edukacyjnych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Wydarzeniom tym będą towarzyszyły spotkania ze znanymi Ślązakami , występy artystyczne oraz tradycyjne śląskie jedzenie i picie. Zaprŏszōmy Ôpolan do gŏdaniŏ!

Szczegółowy opis projektu:

Projekt W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku będzie realizowany na terenie miasta Opola i będzie polegał na przeprowadzeniu dwóch większych wydarzeń weekendowych oraz cyklu 4 spotkań o charakterze edukacyjnym z elementami zabawy. Oprócz promocji i nauki języka śląskiego projekt będzie miał za zadanie popularyzowanie dorobku kulturalnego Ślązaków. Odbędą się spotkania ze znanymi osobami związanymi ze Śląskiem, które popularyzują śląską kulturę, tożsamość i wartości. Planuje się zaproszenie do udziału w projekcie znanych pisarzy, aktorów, artystów estradowych, twórców filmowych, dziennikarzy, naukowców i inne osoby, które wyrażają śląskość w swojej pracy i twórczości. Nierozłączną cechą charakterystyczną każdej społeczności jest kultura kulinarna, dlatego w ramach projektu uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego biesiadowania. Spotkanie z kulturą śląską nie może się obyć bez rolad z kluskami i modrą kapustą. Przewiduje się ponadto warsztaty kulinarne i wspólne przygotowywanie śląskich potraw. Kultura to również rozrywka i zabawa. W projekcie przewidziane są projekcje filmowe, występy artystyczne i zabawa w rytm śląskich przebojów. Część rozrywkowa wydarzenia będzie miała formę prezentacji dorobku artystycznego śląskich twórców i artystów. Istotnym celem projektu jest również zebranie od mieszkańców Opola listy pomysłów, koncepcji, inicjatyw, ogólnie rzecz ujmując informacji niezbędnych do opracowania Księgi potrzeb Ślōnzŏków w Ôpolu. Materiał ten może w przyszłości posłużyć w planowaniu kolejnych działań pielęgnujących gwarę śląską w naszym mieście. SKRÓCONY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Uwaga – proponowane daty możliwe do zmiany w procesie konsultacyjnym i przygotowawczym. Miejsce – Sala wiejska Dzielnicy nr 1 Sobota 17.06.2023 – Inauguracja projektu W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku - cołki dziyń ôsprŏwiōmy po ślōnsku • prowadzenie przez Moderatora w języku śląskim – zatrudniony Moderator z biegłą znajomością języka śląskiego • godziny przedpołudniowe – 9- 12.00: nauka mówienia i pisania w języku śląskim oraz gry i zabawy dla dzieci w języku śląskim; konkursy dla dzieci i młodzieży; prowadzenie przez wyspecjalizowanych Pedagogów nauki języka śląskiego • 12-15:00: rozmowy przy kawie o języku śląskim i śląskiej tożsamości – prowadzi Moderator przy współudziale Pedagogów oraz aktywnych uczestników wydarzenia; prezentacja ciekawych książek i filmów o Śląsku; quiz wiedzy o języku śląskim i śląskiej kulturze; nagrody dla uczestników konkursów (książki, upominki, gadżety związane ze Śląskiem); nauka pisania w języku śląskim dla dorosłych; warsztaty kulinarne – kuchnia śląska • Ślōnzŏki w Ôpolu – Księga pomysłów, potrzeb i inicjatyw – prezentacja pomysłu powstania dokumentacji z realizacji projektu • 15-16:00 – konkurs na najsmaczniejszy śląski kołacz • 16-18:00 – wspólne śląskie biesiadowanie – catering – śląska kuchnia dla uczestników spotkania • 16:00 – 22:00 – występy estradowe (kabarety, zespoły muzyczne, orkiestry) + gwiazda wieczoru z repertuarem nawiązującym do Śląska • 22:00 – Zabawa z orkiestrą lub dj Niedziela 18.06.2023 – Ślōnskŏ niydziela • godziny przedpołudniowe – 10- 12.00: kontynuacja zajęć dla dzieci i młodzieży w języku śląskim; • 12-16:00: projekcja filmów związanych z tematyką śląską • 16-18:00 kontynuacja rozmów przy kawie o języku śląskim i śląskiej tożsamości – prowadzi Moderator przy współudziale aktywnych uczestników wydarzenia • 18-20:00 koncert śląskich artystów • 20:00 Zakończenie i rozdanie materiałów promujących projekt 4 spotkania edukacyjno – promocyjne W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku - Proponowany termin: pierwsza sobota miesiąca wrzesień-grudzień 2023 Miejsce - Sala wiejska Dzielnicy nr 1 Proponowany program: • prowadzenie przez Moderatora w języku śląskim – zatrudniony Moderator z biegłą znajomością języka śląskiego • 10:00-15:00 nauka mówienia i pisania w języku śląskim oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży w języku śląskim; prowadzenie przez wyspecjalizowanych Pedagogów nauki języka śląskiego • 15:00 - 16:00 rozmowy przy kawie o języku śląskim i śląskiej tożsamości – prowadzi Moderator przy współudziale aktywnych uczestników wydarzenia; prezentacja ciekawych książek i filmów o Śląsku; quiz wiedzy o języku śląskim i śląskiej kulturze; nagrody dla uczestników konkursów (książki, upominki, gadżety związane ze Śląskiem) • 16-17:00 – spotkanie z ciekawą osobą dotyczące tematyki języka śląskiego lub kultury śląskiej (np. znany pracownik naukowy, społecznik, pisarz, artysta, nauczyciel, itp) • 17-19:00 – wspólne biesiadowanie – catering – śląska kuchnia dla uczestników spotkania • 19:00 - 21:00 –występy śląskich artystów Podsumowanie i zakończenie projektu W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku Miejsce – Sala wiejska Dzielnicy nr1 Niedziela 3.12.2023 – Gŏdōmy po ślōnsku • prowadzenie przez Moderatora w języku śląskim – zatrudniony Moderator z biegłą znajomością języka śląskiego • scena z nagłośnieniem – zatrudniony Operator dźwięku • godziny przedpołudniowe – np. 10-12:00: prezentacja wyników nauki języka śląskiego – występy dzieci i młodzieży • 12-15:00 - rozmowy przy kawie o języku śląskim i śląskiej tożsamości – prowadzi Moderator przy współudziale aktywnych uczestników wydarzenia; Ślōnzŏki w Ôpolu – Księga pomysłów, potrzeb i inicjatyw – prezentacja dokumentacji z realizacji projektu • 15-18:00 – wystąpienia gości specjalnych (politycy, samorządowcy, osoby zaangażowane w promowanie śląskości, znany pisarz, artysta, td) • 16-18:00 – wspólne biesiadowanie • 18–19:00 - Podsumowanie i zakończenie projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Śląska tożsamość jest bardzo żywa wśród wielu mieszkańców Opola. Język śląski najczęściej rozbrzmiewa w peryferyjnych dzielnicach miasta. Historycznie rzecz ujmując, do niedawna te dzielnice były wsiami, zamieszkałymi w dużej mierze przez ludność autochtoniczną, posługującą się gwarą śląską. Wraz z rozwojem miasta przyłączano je do Opola. W ostatnich latach nasiliła się tendencja „rozwadniania” gwary śląskiej na tych terenach. Dzieje się to w naturalny sposób. Kolejne młode pokolenia Ślązaków mają kontakt z językiem śląskim prawie wyłącznie w domach swoich babć, dziadków, cioć i wujków. Śląskiego nie ma ani w szkołach i przedszkolach, ani na zajęciach pozalekcyjnych. Nie ma go w kościele, w internecie, w kinie i teatrze. To, że ten język jest nadal żywy to i tak w pewnym sensie fenomen. Projekt W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku ma się w jakimś stopniu przyczynić do uniknięcia scenariusza zanikania gwary śląskiej na opolskich ulicach.

Ogólnodostępność projektu:

W wydarzeniach i spotkaniach wezmą udział mieszkańcy miasta Opola, którzy są zainteresowani szeroko pojętą kulturą śląską, a w szczególności propagowaniem i nauką języka śląskiego. Oferta wydarzeń i spotkań będzie skierowana do wszystkich grup społecznych, przy czym szczegółowy plan wydarzeń będzie dopasowany do poszczególnych grup wiekowych. Projekt będzie realizowany weekendowo i będzie miał charakter nieodpłatny.