plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

ZIELONE PRZYSTANKI

Dokładny adres:

ul. Generała Leopolda Okulickiego oraz ul.Chabrów

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 102, id działki: 166101_1.0103.AR_17.102

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON III (od 10 000 do 170 000 zł - Chabry)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

komunikacja miejska

Zestawienie kosztów:

1.Zielone Przustanki170 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 170 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Modernizacja przystanków Okulickiego Stegu Arena (237) oraz Chabrów (36) na zielone przystanki.

Szczegółowy opis projektu:

Modernizacja istniejących już przystanków MZK przy ulicach: Generała Leopolda Okulickiego (przystanek nr. 237 znajdujący się po stronie hali widowiskowo-sportowej Stegu Arena) oraz Chabrów (przystanek nr.36 znajdujący się po stronie sklepów oraz kościoła). Projekt zakłada przebudowę istniejącego już przystanku autobusowego na zielone, przyjazne miejsce pasażerom autobusów. Nasadzenia, które pojawią się na przystanku oraz wokół niego będą miały pozytywny wpływ na faunę tej okolicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Zwiększenie ilości zielonych przystanków w Opolu, ze względu na fakt, że jest to przyjazna dla mieszkańców oraz pasażerów proekologiczne przedzięwzięcie.

Ogólnodostępność projektu:

Dla wszystkich ze względu na fakt, że to jest przystanek MZK