plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Drzewa - wysokie

Dokładny adres:

park AK

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 30, id działki: 166101_1.0055.AR_23.30, 1323, 1321, 69, 92, 64

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny zielone i nasadzenia

Zestawienie kosztów:

1.nasadzenia dużych, wysokich drzew280 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

nasadzenia wysokich drzew typu sosna, świerk, buk, dąb, grab

Szczegółowy opis projektu:

nasadzenia wysokich drzew typu sosna, świerk, buk, dąb, grab

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

aby zatrzymać korytarze wietrzne, wyciszyć teren wokół parku i miejsc zamieszkania, zwiększyć zasób tlenowy i oczyszczania powietrza

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępny, bez opłat