plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

dzielnicowe biuro - miejscem spotkań mieszkańców

Dokładny adres:

ul. ks Domańskiego

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 36/38, id działki: 166101_1.0061.AR_28.36/38, 35/11, 39/8

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.postawienie budynku pod działanie biura rady oraz usług dla mieszkańców dzielnicy XII1 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

projekt i budowa biura Rady Dzielnicy XII z funkcją miejsc a na usługi dla mieszkańców - szczególnie najmłodszych i seniorów (społeczne, kulturalne, szkoleniowe, sportowe, rekreacyjne itp.)

Szczegółowy opis projektu:

budowa na podstawie gotowego projektu biura Rady Dzielnicy XII z funkcją miejsc a na usługi dla mieszkańców - szczególnie najmłodszych i seniorów (społeczne, kulturalne, szkoleniowe, sportowe, rekreacyjne itp.)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

w dzielnicy nie ma miejsca w którym mieszkańcy mogą spotykać się z radnymi (wszystko to miejsca użyczone), mieszkańcy mogliby korzystać z programów i projektów aktywizujących ich oraz rozwijających umiejętności oraz gdzie Rada może w myśl zachowania bezpieczeństwa przechowywać dokumenty i zakupiony sprzęt

Ogólnodostępność projektu:

dostępny w wyznaczonych godzinach, bez ograniczeń wiekowych i dla niepełnosprawnych