plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Metalchem- Miejsce spotkań- pole grillowe z wiatą, psi park, siłownia na świeżym powietrzu

Dokładny adres:

10/2 ul. Sudecka

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 10/2, id działki: 166101_1.0057.10/2

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 590 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Wykonanie projektu i dokumentacji projektowej60 000.00 zł
2.Wyrównanie terenu, wykonanie ścieżek i ogrodzenia168 000.00 zł
3.Wykonanie przyłączy oraz oświetlenia135 000.00 zł
4.Psi park40 000.00 zł
5.Miejsca grillowe z wiatą65 000.00 zł
6.Ławki i kosze na śmieci30 000.00 zł
7.Siłownia na świeżym powietrzu80 000.00 zł
8.Pielęgnacja krzewostanu i drzewostanu12 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 590 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Zadanie polega na stworzeniu nowej przestrzeni do rekreacji i aktywnego spędzania czasu w dzielnicy Metalchem, w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało boisko, na terenie zielonym tuż obok banku żywności. Na tym dużym zielonym ale niestety zaniedbanym terenie chcemy żeby powstała przestrzeń na park dla psów, miejsca grillowe, siłownie na świeżym powietrzu oraz zieloną przestrzeń na dowolne spędzanie czasu w towarzystwie z zieleni. Miejsce stanie się również przestrzenią na organizację lokalnie wydarzeń dzielnicowych.

Szczegółowy opis projektu:

Zadanie polega na stworzeniu nowego, funkcjonalnego miejsca rekreacji dla mieszkańców miasta Opola, w szczególności tych zamieszkujących na osiedlu Metalchem. Na terenie za osiedlem na “starym” Metalchemie znajduje się teren zielony, na którym wcześniej funkcjonowało boisko o czym świadczą stare bramki. Przestrzeń z naturalnym drzewostanem oraz krzewostanem pozwala na zagospodarowanie tego obszaru w kierunku przestrzeni dla mieszkańców, łączącej w sobie różne funkcje. Od strony drogi głównej do linii wyznaczonej przez krzewy, chcemy zaproponować powstanie parku dla psów z możliwością trenowania swoich pupili, z dwoma wejściami - jednym od strony ulicy i drugim od strony środkowej. Na pozostałym terenie działki - od krzewów do jej końca, chcemy żeby zgodnie przygotowanym wcześniej projektem oraz dokumentacją projektową, powstała oświetlona ścieżka, która prowadzi do wybudowanych specjalnie dwóch miejsc grillowych z wiatą, siłowni, ławek oraz otwartej przestrzeni pozwalającej na jej swobodne wykorzystanie. Teren aktualnie wymaga wyrównania, usunięcia starych elementów metalowych, utwardzenia nawierzchni oraz wykonanie ścieżki, przy której znajdzie się siłownia, miejsca grillowe ze stolikami, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Potrzeba realizacji projektu wynika wprost z potrzeby stworzenia przestrzeni na osiedlu, która pozwala na integrację, spędzanie czasu rekreacyjnie, jest bezpieczna i daje wiele możliwości oraz pozwoli na zagospodarowanie zarośniętego i nie funkcjonalnego terenu.

Ogólnodostępność projektu:

Miejsce znajduje się za blokami mieszkalnymi na “Starym” Metalchemie, jest dostępny dla każdego mieszkańca miasta oraz dzielnicy bez żadnych ograniczeń.