plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Rower miejski dla turystów i mieszkańców

Dokładny adres:

Rynek

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 22, id działki: 166101_1.0103.AR_44.22

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 190 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.Zakup 10 rowerów100 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Zakup rowerów dla turystów odwiedzających Opole i mieszkańców Opola

Szczegółowy opis projektu:

Zakup 5 rowerów elektrycznych i 5 rowerów miejskich i ich wypożyczanie dla turystów odwiedzających Opole i mieszkańców. Rowery byłyby wypożyczane za kaucją w informacji turystycznej lub w innej miejskiej jednostce

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W Opolu brakuje systemu miejskich rowerów którymi można było się swobodnie i ekologicznie poruszać po mieście. Rowery przyczynią się do zmniejszenia ruchu samochodowego i promocji turystycznej miasta. Pozwolą odkryć miasto i dotrzeć do miejsc bardziej odległych.

Ogólnodostępność projektu:

Dla turystów I mieszkańców miasta od wiosny do jesieni.