plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

D2022/23 OPOLE,PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Dokładny adres:

Aleja Solidarności

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

^

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON V (od 10 000 do 490 000 zł - Gosławice, Malinka)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zestawienie kosztów:

1.konsultacje indywidualne z zakresu promocji i ochrony zdrowia30 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Na wystąpienie choroby dietozaleznej ogromny wpływ ma, jak sama nazwa wskazuje, nieprawidłowy sposób odżywiania. Wśród najczęstszych błędów żywieniowych wymienia się przede wszystkim dodatni bilans energetyczny (dostarczanie zbyt dużej liczby kalorii w porównaniu do energii wydatkowanej), NADMIERNE SPOŻYCIE CUKRU, SOLI, tłuszczów przy równocześnie zbyt małym spożyciu witamin.

Szczegółowy opis projektu:

Do projektu zostaną zaproszone osoby Z terenu ...miasta Opola w zakresie szeroko pojętej promocji i ochrony zdrowia. Co to są choroby dietozależne? Na wystąpienie choroby dietozaleznej ogromny wpływ ma, jak sama nazwa wskazuje, nieprawidłowy sposób odżywiania. Wśród najczęstszych błędów żywieniowych wymienia się przede wszystkim dodatni bilans energetyczny (dostarczanie zbyt dużej liczby kalorii w porównaniu do energii wydatkowanej), NADMIERNE SPOŻYCIE CUKRU, SOLI, tłuszczów przy równocześnie zbyt małym spożyciu witamin. Dogrupy chorób dietozależnychnależy między innymi: -otyłość, -cukrzyca typu drugiego, -choroby układu krążenia, -osteoporoza, -niektóre nowotwory złośliwe. ' Główny cel: UŚWIADOMIENIE osobom na danym terenie o wadze i skUtkach chorób dietozależnych. Przyczyni się to do zwiększenia wiedzy i zainteresowania chprpbami dietozależnymi. By zrealizować cel głównyM działaniem merytorycznym będą indywidualne wizyty w zakresie doradztwa dietetycznego dla ...600 osób (5 wizyt dla 1 osoby, 5 razy 100 zł RAZY 600 = 300 000 zł). Problemami społeczności (..) jest niska wiedza oraz świadomość o DŁUGOFALOWYCH skutkach nieprawidłowej diety[nieprawidłowym sposobie odżywiania]. Odpowiedzią na problemy bedzie zaspokojenie potrzeb w zakresie indywidualnych konsultacji dla 600 osób Z terenu ...miasta Opola/dzielnicy nr ...przy rownoczesnej promocji i dawce wiedzy o chorobach dietozależnych Harmonogram działań: a) promocja zadania b) rekrutaacja do projektu (uczestników zadania) c) indywidualne wizyty w zakresie w zakresie doradztwa dietetyznego

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Główny cel: UŚWIADOMIENIE osobom na danym terenie o wadze i skUtkach chorób dietozależnych. Przyczyni się to do zwiększenia wiedzy i zainteresowania chprpbami dietozależnymi.

Ogólnodostępność projektu:

Ogólnodostępność w miękkim projekcie musi być zapewniona na etapie rekrutacji do projektu, która musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców Opola bez względu na to czy projekt będzie ogólnomiejski, czy dzielnicowy.