plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Wielokulturowe Opole

Dokładny adres:

Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 61/3, id działki: 166101_1.0103.AR_44.61/3

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.Wynajem sceny i nagłośnienia10 000.00 zł
2.Wynajem prowadzącego2 000.00 zł
3.Zabezpieczenie medyczne1 000.00 zł
4.Zabezpieczenie w energię2 500.00 zł
5.Zabezpieczenie namiotów i ławostołów5 000.00 zł
6.Opłacanie grup artystycznych29 500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Wydarzenie kulturalne w trakcie, którego mieszkańcy Opola będą mogli zapoznać się z twórczością artystyczną, a także z kuchnią i tradycjami m. in. ukraińskimi, romskimi, indyjskimi, śląskimi

Szczegółowy opis projektu:

Występy artystyczne (taniec, śpiew), prezentacja tradycyjnych potraw, pokazy twórczości artystycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wydarzenie ma przybliżyć mieszkańcom różnorodnych kultur mieszkańców naszego regionu, a także przybliżyć zwyczaje innych kultur ich tradycje, co w dalszej perspektywie pozwoli nam poznać się lepiej i łatwej funkcjonować jako różnorodne społeczeństwo.

Ogólnodostępność projektu:

dla wszystkich mieszkańców , wydarzenie powinno odbyć się w wakacje